Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Vijesti
TI BiH: Udar na rad nevladinih organizacija
Nacrt Zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija, predstavlja diskriminaciju prema NVO koje se finansiraju od stranih donatora i jasno pokazuje da je namjera vlasti u RS da ograniče rad organizacijama koje kritikuju rad vlasti
Antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini
Poziv novinarima za prijavu radova za Novinarsku nagradu
Nagrade ACCOUNT-a dodjeljuju se za najbolje radove objavljene u protekloj godini (razdoblje od 1. maja 2014. do 30. aprila 2015. godine).
ACCOUNT VIJEĆU MINISTARA BiH: Što prije usvojiti Strategiju za borbu protiv korupcije
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) uputila je novu Strategiju i Akcioni plan Vijeću ministara BiH na usvajanje u januaru ove godine, ali se ovi dokumenti još uvijek nisu našli na dnevnom redu sjednica Vijeća ministara BiH.
SAOPŠTENJE RADNIKA DITE: Primarni cilj mora biti reorganizacija društva i ponovno pokretanje proizvodnje
Radnici DITA-e podsjećaju da su optužnice protiv odgovornih rukovodilaca DITA-e „na čekanju“ zbog „nepostojanja“ nadležnog suda, da je neaktivnost i neučinkovitost države u naplati doprinosa omogućila da radnicima DITA-e već petu godinu nije uvezan radni staž, da su nadležne ustanove uglavnom indolentno posmatrale privredni kriminal, te da je očigledno da pravna država zakazuje kada treba zaštiti obespravljenje radnike i sankcionisati privredni kriminal
PREZENTACIJA ISTRAŽIVANJA O STANJU U JAVNIM NABAVKAMA: Nužno bolje normativno uređenje
Istraživanje je pokazalo, između ostalog, da od ukupnog broja anketiranih ugovornih organa, njih 76 uopšte ne sačinjava godišnje planove nabavki
CIN OBJAVIO BAZU "BIJELOG HLJEBA": Na 476 funkcionera potrošeno najmanje 8,5 miliona KM
U CIN-ovoj online bazi nalaze se imena i prezimena 476 funkcionera te iznosi koji su im isplaćeni po osnovu „bijelog hljeba“
CIN objavio bazu podataka o javnim nabavkama
Na konferenciji za medije održanoj danas u Sarajevu, direktorica CIN-a Leila Bičakčić kazala je da su javne nabavke oblast koja zavrjeđuje punu pažnju, kako zbog količine novca koja se troši tako i zbog čestih pritužbi na korupciju i netransparentnost. Rekla je da će baza poslužiti za šire istraživanje javnih nabavki, kojima će se CIN baviti i u narednom periodu
SEKTORSKA GRUPA ZDRAVSTVO: Potpisani memorandumi sa domovima zdravlja u Bileći i Gacku
Sa zadovoljstvom objavljujemo prvo potpisivanje memoranduma o saradnji između ACCOUNT-a (sektorske grupe zdravstvo) i JZU Dom zdravlja "Sveti Luka" Bileća i JZU "Prof. dr Savo Bumbić" Gacko. Čestitamo direktoru Neđu Simoviću i direktorici Veri Govedarici koji su pokazali spremnost da se bore protiv korupcije!, stoji u saopštenju UG "Stop mobbing"
Potpisivanje Memoranduma o saradnji između Mreže ACCOUNT i Općine Tomislavgrad
Na ovaj način općina Tomislavgrad aktivno se uključuje izradu Strategije za borbu protiv korupcije na lokalnoj razini, na čemu će aktivno sarađivati i sa nevladinim sektorom
JAVNA DEBATA: Izrada prijedloga teksta prednacrta Zakona o stečajnom postupku
Cilj diskusije jeste intenzivirati dijalog o pojavi korupcije u privredi i istaći važnost prevencije korupcije kroz primjenu i unaprjeđenje postojećih mehanizama u procesu privatizacije