Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Vijesti
Korupcija u najvećoj domaćoj farmaceutskoj kompaniji
Radnici Bosnalijeka razgovarali sa predstavnicima ACCOUNT-a
Zakon se zasniva na tri ključna principa
Utvrđen nacrt Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije
Općenito gledajući, Zakon se zasniva na tri ključna principa: racionalnosti, ekonomičnosti i provedivosti. Racionalnost se ogleda u tome što se Zakon oslanja na već postojeće procedure i uspostavljene institucije u FBiH. U pogledu ekonomičnosti ističe se kako donošenje i provođenje Zakona nije uvjetovano osiguravanjem dodatnih budžetskih sredstava
Rezultati Globalnog barometra korupcije
Najmanje korumpiranim smatraju se nevladine organizacije, vojska i vjerske organizacije
Veliki broj ličnih iskustava sa korupcijom potvrđuje da je ona postala parazit koji izjeda sve segmente društva, a najveće posljedice ostavlja po građane
ACCOUNT u Mostaru
Javna tribina o borbi protiv korupcije
Po njegovim riječima, građani dnevno na web stranici mito.ba prijave od pet do sedam slučajeva korupcije iz BiH iz svih područja, počevši od sumnji za uzimanje mita u zdravstvu, do sumnji za uzimanje mita tržnih inspektora, pa sve do najviših distanci društva
Najavljujemo
VELIKO ISTRAŽIVANJE: Korupcija u obrazovanju
Sa našim sagovornicima, kroz analizu slučajeva, razgovaramo i o posljedicama prijave korupcije: Kaju li se? Da li bi opet pokrenuli isti problem? Jesu li bili žrtve odmazde? Ohrabruju li druge da krenu njihovim stopama?
Antikorupcijska mreža ACCOUNT
Proglašeni dobitnici nagrada za najbolje izvještavanje o korupciji u 2013. godini
Novinari Aladin Abdagić, Svjetlana Vučetić i Danijela Regoje dobitnici su nagrada Antikorupcijske mreže u Bosni i Hercegovini za najbolje izvještavanje o korupciji u 2013. godini na svečanosti u Sarajevu održanoj u srijedu 26. juna
Zakon o zaštiti uzbunjivača je važna kockica u borbi protiv korupcije
Na današnjoj konferenciji je zaključeno da je prednacrtom državnog i federalnog Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije (uzbunjivača) napravljen ogroman korak u borbi protiv korupcije
Članice Mreže sarađivat će na zajedničkim projektima za borbu protiv korupcije
Projekti koje će finansirati delegacija EU u BiH, fokusirani su na Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2009.-2014
VIDEO
Dinko Cvitan, direktor USKOK-a: Žarište korupcije su javne nabavke a dužan ju je prijaviti svaki državni uposlenik
Dinko Cvitan direktor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske održao je u Sarajevu govor o borbi protiv korupcije. Na konferenciji Reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini - efikasna borba protiv korupcije - koju je 29. maja organizovala fondacija Konrad Adenauer, Cvitan je govorio o iskustvima Hrvatske u borbi protiv korupcije, najvećim slučajevima koje je istraživao Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, uspjesima i greškama iz kojih BiH može da nauči jer je tek očekuje put koji je prošla susjedna zemlja