Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
UG JUSTICIA PREDSTAVILA REZULTATE MONITORINGA KORUPCIJE U SEKTORU JAVNIH NABAVKI
200 žalbi na nabavke, zakon prekršen 137 puta!
Rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj
Rukovodioci i dalje biraju podobne
Vijesti
Anketa Helsinškog odbora za ljudska prava RS: Korupcija i dalje najveći problem društva
Prema rezultatima ankete koja je sprovedena među građanima Bijeljine, uočeno je da se njihova percepcija o korupciji ne mijenja, odnosno postoji mišljenje da ona pogađa kako javni, tako i privatni sektor našeg društva.
Istraživanje Gallupa
Stanovnici BiH smatraju da je vlast apsolutno korumpirana
Bosna i Hercegovini je smještena u kategoriju zemalja sa relativnom slobodom medija zajedno sa Tanzanijom, Kenijom, Grčkom, Nigerijom, Ugandom i Kosovom koji su na ovoj listi prošli “gore” nego BiH
ACCOUNT
ZAKLJUČCI KONFERENCIJE: Uloga parlamenata u jačanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini
U Sarajevu je 30. septembra ove godine održana konferencija "Uloga parlamenata u jačanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini". Donosimo zaključke sa ove konferencije
Odobren Nacrt zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju
PARLAMENT FBiH: Da li će uzbunjivači konačno biti zaštićeni od odmazde
Nacrt zakon je rađen po modelu kakav već postoji u nekoliko zemalja zapadne Evrope i SAD-a, ali se vodilo računa da bude prilagođen Bosni i Hercegovini kako bi funkcionisao u kontekstu našeg zakonodavstva
SASTANAK ČLANICA MREŽE ACCOUNT: Mreža postavljena tamo gdje je planirano
U okviru svojih redovnih aktivnosti, Antikorupcijska mreža ACCOUNT održala je sastanak sa članicama mreže na kome su predstavljeni rezultati aktivnosti u posljednjih mjesec dana, te napravljen pregled planova rada watch dog timova.
Saopštenje za javnost
Prijedlog članica ACCOUNT-a za neophodne izmjene u Zakonu o javnim nabavkama
U prostorijama Agencije za javne nabavke održan sastanak ACCOUNT-a i AJN, na kojem se razgovaralo o ovim prijedlozima ACCOUNT-a na koje AJN u narednih deset dana treba dostaviti svoje komentare
Kvantitativna analiza medijskog izvještavanja o aktivnostima Mreže ACCOUNT
Prema istraživanju na osnovu koga je urađena analiza, ukupno 299 različita medija emitovala su , priloge, izjave, odnosno objavivili tekstove, te organizovali gostovanja ljudi koji su povezani ili usmjereni na aktivnosti projekta
Korupcija u najvećoj domaćoj farmaceutskoj kompaniji
Radnici Bosnalijeka razgovarali sa predstavnicima ACCOUNT-a