Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Vijesti
ACCOUNT u Mostaru
Javna tribina o borbi protiv korupcije
Po njegovim riječima, građani dnevno na web stranici mito.ba prijave od pet do sedam slučajeva korupcije iz BiH iz svih područja, počevši od sumnji za uzimanje mita u zdravstvu, do sumnji za uzimanje mita tržnih inspektora, pa sve do najviših distanci društva
Najavljujemo
VELIKO ISTRAŽIVANJE: Korupcija u obrazovanju
Sa našim sagovornicima, kroz analizu slučajeva, razgovaramo i o posljedicama prijave korupcije: Kaju li se? Da li bi opet pokrenuli isti problem? Jesu li bili žrtve odmazde? Ohrabruju li druge da krenu njihovim stopama?
Antikorupcijska mreža ACCOUNT
Proglašeni dobitnici nagrada za najbolje izvještavanje o korupciji u 2013. godini
Novinari Aladin Abdagić, Svjetlana Vučetić i Danijela Regoje dobitnici su nagrada Antikorupcijske mreže u Bosni i Hercegovini za najbolje izvještavanje o korupciji u 2013. godini na svečanosti u Sarajevu održanoj u srijedu 26. juna
Zakon o zaštiti uzbunjivača je važna kockica u borbi protiv korupcije
Na današnjoj konferenciji je zaključeno da je prednacrtom državnog i federalnog Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije (uzbunjivača) napravljen ogroman korak u borbi protiv korupcije
Članice Mreže sarađivat će na zajedničkim projektima za borbu protiv korupcije
Projekti koje će finansirati delegacija EU u BiH, fokusirani su na Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2009.-2014
VIDEO
Dinko Cvitan, direktor USKOK-a: Žarište korupcije su javne nabavke a dužan ju je prijaviti svaki državni uposlenik
Dinko Cvitan direktor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske održao je u Sarajevu govor o borbi protiv korupcije. Na konferenciji Reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini - efikasna borba protiv korupcije - koju je 29. maja organizovala fondacija Konrad Adenauer, Cvitan je govorio o iskustvima Hrvatske u borbi protiv korupcije, najvećim slučajevima koje je istraživao Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, uspjesima i greškama iz kojih BiH može da nauči jer je tek očekuje put koji je prošla susjedna zemlja
CRMA i Antikorupcijska mreža ACCOUNT podržale kritiku Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH
Sve manjkavosti otvorenih listi, moraju se rješavati na način da se otklone mogućnosti za manipulacije, a ne uskraćivanjem prava građanima da biraju
Otvoreno pismo delegatima Parlamentarne skupštine i javnosti BiH
Novi Zakon o javnim nabavkama ne treba usvojiti jer će povećati korupciju
Povodom prijedloga Vijeća ministara da se po hitnom postupku u Parlamentarnoj skupštini BiH usvoje tri izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama (ZJN), na osnovu pokrenute inicijative od strane SNSD-a i SDP-a, Antikorupcijska mreža ACCOUNT i UG Tender smatraju za potrebno da o neprimjerenim i ekonomski štetnim prijedlozima rješenja potpunije informišu delegate u najvišem zakonodavnom tijelu ali i najširu javnost, ujedno sugerišući delegatima da ih, kao besmislene i nepotrebne, ne usvoje. Razlozi za to svakako proističu u ne rješavanju ni jednog od suštinskih problema, kojim bi se obezbijedilo racionlnije trošenje sredstava u ugovornim organima, već dodatnim usložnjavanjem otvorio bi se prostor za još veće manipulacije, a time i rast korupcije. Ovim ujedno navedene organizacije civilnog društva odgovaraju na zahtjeve od strane više sredstava javnog informisanja da se detaljnije prokomentariše opravdanost usvajanja predloženih izmjena i dopuna ZJN-a
Državni zakon o zaštiti uzbunjivača spreman za procedure
Centar za odgovornu demokratiju Luna - Inicijativa za zaštitu uzbunjivača u BiH i Demokratska inicijativa za Evropu – neformalna parlamentarna radna grupa, nakon tačno godinu dana intenzivnog rada na prednacrtu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju za državni nivo BiH, su u četvrtak, 22.05.2012., održali posljednji u nizu sastanaka u Parlamentarnoj skupštini BiH