Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
OBJAVLJUJEMO ČETVRTI BROJ AFERE
Na tatinoj i maminoj katedri
ACCOUNT i Helsinški odbor za ljudska prava RS povodom Svjetskog dana borbe protiv korupcije upozorili
Koruptivna legislativa pogoduje koruptivnom zapošljavanju
ČITAJTE TREĆI BROJ AFERE
Preko tendera do zvijezda!
ACCOUNT i Agencija za javne nabavke
Država ne smije tolerisati korupciju
III ciklus izvještavanja o korupciji u odabranim sektorima
Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
Vijesti
Zakon o zaštiti uzbunjivača je važna kockica u borbi protiv korupcije
Na današnjoj konferenciji je zaključeno da je prednacrtom državnog i federalnog Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije (uzbunjivača) napravljen ogroman korak u borbi protiv korupcije
Članice Mreže sarađivat će na zajedničkim projektima za borbu protiv korupcije
Projekti koje će finansirati delegacija EU u BiH, fokusirani su na Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2009.-2014
VIDEO
Dinko Cvitan, direktor USKOK-a: Žarište korupcije su javne nabavke a dužan ju je prijaviti svaki državni uposlenik
Dinko Cvitan direktor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske održao je u Sarajevu govor o borbi protiv korupcije. Na konferenciji Reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini - efikasna borba protiv korupcije - koju je 29. maja organizovala fondacija Konrad Adenauer, Cvitan je govorio o iskustvima Hrvatske u borbi protiv korupcije, najvećim slučajevima koje je istraživao Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, uspjesima i greškama iz kojih BiH može da nauči jer je tek očekuje put koji je prošla susjedna zemlja
CRMA i Antikorupcijska mreža ACCOUNT podržale kritiku Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH
Sve manjkavosti otvorenih listi, moraju se rješavati na način da se otklone mogućnosti za manipulacije, a ne uskraćivanjem prava građanima da biraju
Otvoreno pismo delegatima Parlamentarne skupštine i javnosti BiH
Novi Zakon o javnim nabavkama ne treba usvojiti jer će povećati korupciju
Povodom prijedloga Vijeća ministara da se po hitnom postupku u Parlamentarnoj skupštini BiH usvoje tri izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama (ZJN), na osnovu pokrenute inicijative od strane SNSD-a i SDP-a, Antikorupcijska mreža ACCOUNT i UG Tender smatraju za potrebno da o neprimjerenim i ekonomski štetnim prijedlozima rješenja potpunije informišu delegate u najvišem zakonodavnom tijelu ali i najširu javnost, ujedno sugerišući delegatima da ih, kao besmislene i nepotrebne, ne usvoje. Razlozi za to svakako proističu u ne rješavanju ni jednog od suštinskih problema, kojim bi se obezbijedilo racionlnije trošenje sredstava u ugovornim organima, već dodatnim usložnjavanjem otvorio bi se prostor za još veće manipulacije, a time i rast korupcije. Ovim ujedno navedene organizacije civilnog društva odgovaraju na zahtjeve od strane više sredstava javnog informisanja da se detaljnije prokomentariše opravdanost usvajanja predloženih izmjena i dopuna ZJN-a
Državni zakon o zaštiti uzbunjivača spreman za procedure
Centar za odgovornu demokratiju Luna - Inicijativa za zaštitu uzbunjivača u BiH i Demokratska inicijativa za Evropu – neformalna parlamentarna radna grupa, nakon tačno godinu dana intenzivnog rada na prednacrtu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju za državni nivo BiH, su u četvrtak, 22.05.2012., održali posljednji u nizu sastanaka u Parlamentarnoj skupštini BiH
Otvoreno pismo Ministru pravde i Predsjedavajućem Vijeću ministara BiH
Organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, pozvale su Ministarstvo pravde i Vijeće ministara BiH da odbace Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine
Održana konferencija SummerNatCo AISEEC
U Maglaju je od 17. do 19. maja održana konferencija SummerNatCo AISEEC Zenica, kojoj je prisustvovao veliki broj studenata iz BiH i inostranstva
Prezentovana publikacija "Ko je ko u borbi protiv korupcije" i istraživanje o Korupciji u privredi
Srž publikacije čine organizacije koje su članice Antikorupcijske mreže ACCOUNT