Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
UG JUSTICIA PREDSTAVILA REZULTATE MONITORINGA KORUPCIJE U SEKTORU JAVNIH NABAVKI
200 žalbi na nabavke, zakon prekršen 137 puta!
Rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj
Rukovodioci i dalje biraju podobne
Vijesti
ACCOUNT
Materijali sa osnivačke skupštine
Donosimo vam sve materijale i govore sa osnivačke skupštine Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini održane 19. novembra 2012. godine.
Od danas funkcionira Antikorupcijska mreža ACOUNT za borbu protiv korupcije
Mreži pristupilo više od 130 članica
Antikorupcijska mreža ACCOUNT koja funkcionira od 1. jula 2012. na današnjoj je Skupštini u Sarajevu dobila svoje upravljačke organe. Mreži je pristupilo više od 130 članica, predstavnika nevladinog sektora, javnih institucija u BiH, a njihov zajednički cilj bit će zagovaranje primjene ili unapređenje postojećih zakonskih rješenja u suzbijanju korupcije, te provođenje javne kampanje kako bi se podigla svijest o važnosti borbe protiv korupcije
Poziv za medije
Osnivačka skupština Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT
Udruženje CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA I ANALIZE/CRMA i Udruženje INFOHOUSE, u suradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, pozivaju Vas na Osnivačku skupštinu Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT.
FOTO
Tender dijelio letke o potrebi donošenja antikoruptivnog zakona
Od 12. do 16. novembra, o ovim i drugim stavovima upoznaju građane pet gradova u BiH te dijele letke o temi "Borba za donošenje novog antikoruptivnog zakona o javnim nabavkama"
Sarajevo 19. novembar 2012. godine
Okvirni program osnivačke skupštine Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT
Program osnivačke skupštine ACCOUNT-a koja će se održati 19. novembra 2012. godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine