Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
OBJAVLJUJEMO ČETVRTI BROJ AFERE
Na tatinoj i maminoj katedri
ACCOUNT i Helsinški odbor za ljudska prava RS povodom Svjetskog dana borbe protiv korupcije upozorili
Koruptivna legislativa pogoduje koruptivnom zapošljavanju
ČITAJTE TREĆI BROJ AFERE
Preko tendera do zvijezda!
ACCOUNT i Agencija za javne nabavke
Država ne smije tolerisati korupciju
III ciklus izvještavanja o korupciji u odabranim sektorima
Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
Vijesti
FOTO: Akcija ACCOUNT-a uoči 9. decembra, Dana borbe protiv korupcije
Podijelili građanima 4 miliona maraka
Članovi Antikorupcijske mreže ACCOUNT, građanima Bosne i Hercegovine podijelili danas simbolične letke, "novčanice u vrijednosti”od po 200 konvertibilnih maraka, i skrenuli pažnju javnosti na činjenicu da korupcija u BiH dnevno "odnese" više od 4 miliona maraka!
U povodu Međunarodnog dana borbe protv korupcije
ACCOUNT će podijeliti četiri miliona maraka građanima u BiH
Transparency International
Korupcija i dalje prepreka stabilnosti BiH
Indeks percepcije korupcije (CPI) pokazuje da BiH stagnira na polju borbe protiv krupcije i da se još uvijek nalazi u rangu sa zemljama u kojima korupcija predstavlja ozbiljan problem i prepreku stabilnosti, razvoju i investicijama
IZVJEŠTAJ
Monitoring i zagovaranje za dobro upravljanje u BiH općinama
„Monitoring i zagovaranje za dobro upravljanje u BiH općinama“ je projekat koji Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, sprovodi u periodu od januara 2012. do augusta 2013.godine
U nekim segmentima Brčko Distrikt bolji nego oba entiteta
Banja Luka najtransparentnija općina u BiH
Najveći broj općina spada u grupu djelimično transparentnih - njih 112, dok su 22 netransparentne, pet izuzetno netransparentne, a jedna općina je transparentna
ACCOUNT
Materijali sa osnivačke skupštine
Donosimo vam sve materijale i govore sa osnivačke skupštine Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini održane 19. novembra 2012. godine.