Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
TUZLANSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata
PREDSTAVLJENI REZULTATI MONITORINGA U SEKTORU ZDRAVSTVA
Prividna transparentnost nabavki lijekova
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
UG JUSTICIA PREDSTAVILA REZULTATE MONITORINGA KORUPCIJE U SEKTORU JAVNIH NABAVKI
200 žalbi na nabavke, zakon prekršen 137 puta!
Rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj
Rukovodioci i dalje biraju podobne
Vijesti
Poziv za medije
Osnivačka skupština Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT
Udruženje CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA I ANALIZE/CRMA i Udruženje INFOHOUSE, u suradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, pozivaju Vas na Osnivačku skupštinu Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT.
FOTO
Tender dijelio letke o potrebi donošenja antikoruptivnog zakona
Od 12. do 16. novembra, o ovim i drugim stavovima upoznaju građane pet gradova u BiH te dijele letke o temi "Borba za donošenje novog antikoruptivnog zakona o javnim nabavkama"
Sarajevo 19. novembar 2012. godine
Okvirni program osnivačke skupštine Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT
Program osnivačke skupštine ACCOUNT-a koja će se održati 19. novembra 2012. godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
UDRUŽENJE TENDER
Detaljna analiza Nacrta Zakona o javnim nabavkama
Udruženje Tender napravilo je komentar aktuelnog stanja u javnim nabavkama BiH sa posebnim osvrtom na predloženi najnoviji Nacrt Zakona o javnim nabavkama (ZJN), kojeg su Agencija za javne nabavke i njen Odbor uputili Vijeću ministara sa ciljem da se isti usvoji u Parlamentu BiH, kao i stavovi o tome dvije vodeće političke partije. ACCOUNT komentar prenosi u cjelosti
KECMAN
Rješenja koja se nude omogućavaju još veću korupciju
Potpredsjenik UO Udruženja građana "Tender" iz Banje Luke Rajko Kecman kazao je danas u Sarajevu da bi rješenja predviđena najnovijim Nacrtom Zakona o javnim nabavkama otvorila još veći prostor za korupciju u javnim nabavkama
Antikorupcijski priručnik
Suprostavljanje korupciji kroz sistem društvenog integriteta
Edukacija o uzrocima i posljedicama kao i načinima sprečavanja korupcije neizbježni je dio održive i sveobuhvatne borbe protiv korupcije. S druge strane, objavljivanje priručnika dobija još veću važnost kada se uzme u obzir da je do sada u BiH objavljen i preveden veoma skroman broj publikacija o mehanizmima borbe protiv korupcije, te njenim uzrocima i posljedicama. U tom smislu, prevođenje i objavljivanje Antikorupcijskog priručnika predstavlja doprinos Transparency Interantional Bosna i Hercegovine (TI BiH) edukaciji o problemu korupcijie