Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
15. Feb. 2017.
IZRADA I UVOĐENJE PRAVILNIKA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U KANTONU SARAJEVO
U četvrtak 16. februara 2017.g. u Hotelu Sarajevo sa početkom u 11:00 sati održaće se Okrugli sto/Diskusija za izradu i uvođenje Pravilnika za sprečavanje korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo.

Ovo je nastavak započete inicijative za saradnju i zajedničko djelovanje relevantnih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva na unapređenju institucionalnog sistema za sprečavanje korupcije u sektoru zdravstva. Na Okruglom stolu će biti predstavljen prijedlog Pravilnika za sprečavanje korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, čiji sadržaj je zajednički definisan od strane OCD i javnih zdravstvenih institucija KS a u skladu sa postojećim dokumentima i potrebama Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije. 

 

Projekat „Uvođenje efikasnog modela za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo“ se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva ACCOUNT.

 

Za sve dodatne informacije molimo Vas pozovite Milana Mirića, udruženje ICVA na 033 201 201, email: micaicva@epn.ba.