Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Antikorupcijska mreža u BiH
28. Apr. 2017.
Poziv novinarima za prijavu radova za Novinarsku nagradu ACCOUNT-a
Nagrade ACCOUNT-a dodjeljuju se za najbolje radove objavljene u protekloj godini (razdoblje od 1. maja 2016. do 30. aprila 2017. godine)

Antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini poziva novinare da se prijave na konkurs za nagradu za najbolju novinarsku priču na temu korupcije.

Nagrade se dodjeljuju novinarima iz svih medija (novine, novinske agencije, radio, televizija, internet portali), za najbolje priče odnosno istraživanja o korupciji.
     
Nagrade ACCOUNT-a:

1. Nagrada za najbolji pisani izvještaj o korupciji;
2. Nagrada za najbolji videoprilog o korupciji;
3. Nagrada za najbolji audioizvještaj o korupciji;

Nagrade ACCOUNT-a dodjeljuju se za najbolje radove objavljene u protekloj godini (razdoblje od 1. maja 2016. do 30. aprila 2017. godine).

Autore za nagradu ACCOUNT-a mogu predlagati medijske kuće, novinske agencije, urednici svih medija ili sami novinari/autori te Savjetodavni odbor ACCOUNT-a i ocjenjivački žiri.

Prijedlozi se šalju na adresu Centra za razvoj medija i analize (Dalmatinska 1, 71000 Sarajevo, BiH), u periodu od 1. do 31. maja 2017. godine. Prijedlozi se šalju poštom uz priložene fotokopije kandidiranih tekstova, odnosno CD ili DVD nominiranih izvještaja/priloga. Molimo kandidate da isti sadržaj pošalju i elektronskim putem na zvaničnu adresu ACCOUNT-a account@account.ba sa naznakom "Za novinarsku nagradu".

Novinarske nagrade sastoje se od priznanja i pripadajućeg novčanog iznosa.

- Dobitniku nagrade za najbolji pisani izvještaj o korupciji pripada novčani iznos od 1.000 KM.
- Dobitniku nagrade za najbolji videoprilog o korupciji pripada novčani iznos od 1.000 KM.
- Dobitniku nagrade za audioizvještaj o korupciji pripada novčani iznos od 1.000 KM.
 
Detaljnije informacija o pravilima konkursa i načinu bodovanja radova možete pogledati u dokumentima:

Pravilnik o novinarskim nagradama
Pravilnik o bodovanju prijavljenih radova

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:

Centar za razvoj medija i analize - ACCOUNT
Dalmatinska 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
033 26 35 46
account@account.ba
www.account.ba