Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
26. Apr. 2017.
Predstavljen Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Općini Odžak
U ponedeljak, 24.04.2017. godine u 13h u prostorijama Općine Odžak predstavljen je Akcioni plan za borbu protiv korupcije u općinskoj upravi Općine Odžak.

 Općina Odžak je jedna od ukupno 11 lokalnih zajednica u BiH, koje su u periodu 2016 – 2017. godine kreirale i usvojile Akcione planove za prevenciju korupcije na lokalnom nivou. Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja jednu od aktivnosti Antikorupcijske mreže ACCOUNT, čija svrha je pružanje podrške lokalnim zajednicama u izradi efikasnih mjera za prevenciju korupcije. Realizaciju predviđenih aktivnosti finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

 

Donošenje ovog Akcionog plana za borbu protiv korupcije ima višestruki značaj za Općinu Odžak. Pokrenut je mehanizam učešća javnosti u izradi jednog ovakvog dokumenta i fokus je stavljen na javne diskusije o pitanjima prevencije i sprečavanja korupcije. 

 

Tokom ovog događaja, građani/ke, ali i ostali uposlenici/ce općinske uprave Odžak su mogli saznati više o radu Antikorupcijske mreže u BiH - ACCOUNT, o značaju javne diskusije o pitanjima prevencije i sprječavanja korupcije, o tome koliko je važno učešće brojnih državnih I lokalnih organa vlasti u ovoj borbi.

 

Zaključeno je da samo sistematična i zajednički osmišljena akcija može dati dobre rezultate na smanjenju i iskorjenjivanju korupcije.