Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
04. Maj/Svibanj. 2017.
Mreža ACCOUNT potpisala Memorandum o saradnji sa Timom Vlade KS za borbu protiv korupcije i APIK-om
Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT potpisala je Memorandum o saradnji sa Timom Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Potpisivanjem Memoranduma formalizirana  je saradnja  na realizaciji mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije (2015-2019), u dijelu koji predviđa učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i u dijelu ostvarivanja saradnje u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou. Dokument su potpisali direktor Mreže ACCOUNT Eldin Karić, predsjednik Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić i direktor APIK-a Hasib Šabotić.

- Saradnja sa Timom Kantona Sarajevo uspješno traje već godinu dana, a današnji formalni čin potpisivanja Memoranduma je okvir za nastavak zajedničkih aktivnosti. Potpisivanje Memoranduma pokazuje da postoji volja u Kantonu Sarajevo da se radi na prevenciji i borbi protiv korupcije. Ta volja je ohrabrujuća. Cilj nam je da zajednički razvijemo niz preventivnih mjera i mehanizama, da suzimo prostor za pojavu korupcije – kazao je direktor Mreže Eldin Karić.

Vlada Kantona Sarajevo prepoznala je kapacitete i znanje Mreže ACCOUNT.
- U lancu borbe protiv korupcije izuzetno važnu ulogu imaju nevladine organizacije. Zahvalan sam Mreži ACCOUNT što je prisutna i aktivna. Mi ćemo im otvoriti vrata za saradnju. ACCOUNT ima veliko iskustvo, naročito u različitim istraživanjima, smjernicama i izvještajima, prisutni su na terenu. Kada govorimo o učešću nevladinih organizacija u aktivnostima prevencije korupcije, ACCOUNT je svakako najreferentnija adresa – istakao je Erduan Kafedžić, predsjednik Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije.

Direktor APIK-a Hasim Šabotić također je istakao dobru saradnju sa Mrežom ACCOUNT i Timom Vlade KS za borbu protiv korupcije.