Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
24. Maj/Svibanj. 2017.
Potpisan memorandum o saradnji Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT, APIK-a i vlade USK
Memorandum su potpisali premijer Vlade Unsko-sanskog kantona Husein Rošić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić i i direktor Mreže ACCOUNT Eldin Karić
Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i Vlada Unsko-sanskog kantona, potpisale su danas Memorandum o saradnji.

Memorandum su potpisali premijer Vlade Unsko-sanskog kantona Husein Rošić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić i  i direktor Mreže ACCOUNT Eldin Karić.

- Jako je bitno da je proces krenuo, izjavio je Eldin Karić, direktor Mreže ACCOUNT nakon potpisivanja Memoranduma.


- Mi, kao nevladin sektor, svim svojim kapacitetima stojimo na raspolaganju vladi USK da zajednički ostvarimo ciljeve borbe protiv korupcije, dodao je Karić.


- Čast nam je da postanemo partneri u ovoj izuzetno važnoj aktivnosti za USK. Ovaj Memorandum i mene, kao premijera, obavezuje da se stavim u puni kapacitet u borbi protiv korupcije. Nadam se da ćemo predstojećim  antikorupcijskim aktivnostima vratiti povjerenje građana u našu borbu protiv korupcije koja je zarazila cijelo društvo, rekao je premijer USK, Husein Rošić.


Direktor APIK-a, Hasim Šabotić je naglasio da je potpisivanje Memoranduma formalizacija obaveza iz Strategije za borbu protiv korupcije.

- Mi kao Agencija, kao centralna tačka u borbi protiv korupcije, očekujemo brzo usvajanje kantonalne strategije u Unsko-sanskom kantonu, rekao je Šabotić.


Potpisivanjem Memoranduma formalizira se saradnja strana potpisnica na realizaciji mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije (2015-2019), u dijelu koji predviđa učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i u dijelu ostvarivanja saradnje u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.