Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
POTPISAN MEMORANDUM SA VLADOM BOSANSKO- PODRINJSKOG KANTONA: Saradnja u implementaciji antikorupcijskih mjera
12. Jun. 2017.
POTPISAN MEMORANDUM SA VLADOM BOSANSKO- PODRINJSKOG KANTONA: Saradnja u implementaciji antikorupcijskih mjera
Direktor Antikorupcijske mreže ACCOUNT, Eldin Karić, premijer Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Emir Oković, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić, potpisali su danas Memorandum o saradnji.

- Potpisivanjem memoranduma pokušavamo pomoći realizaciju strateških mjera iz akcionih planova, rekao je direktor ACCOUNT-a, Eldin Karić i naglasio da ACCOUNT svim svojim kapacitetima stoji na raspolaganju za implementaciju antikorupcijskih mjera koje su zacrtane u strategiji. Također je dodao da će kolege iz Udruženja ALDI kao članica ACCOUNT-a biti prvi kontakt u saradnji sa Vladom i Timom za borbu protiv korupcije.

Premijer Emir Oković je istakao kako su svjedoci da se borba potiv korupcije intezivira na svim nivoima, kao dio reformskih procesa i Bosansko-podrinjski kanton je dio toga.


- Cijenim da je ovo složen i težak proces, koji zahtjeva učešće svih aktera. Današnji memorandum i saradnja sa ACCOUNT-om kao liderom, doprinosi ovom procesu, te je ovo došlo u pravo vrijeme, rekao je premijer Oković.


Hasim Šabotić, direktor  Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) je istakao sljedeće: "Naš cilj je da u saradnji sa ACCOUNT-om odgovorimo na sistemske rizike korupcije. Vrata za saradnju su otovorena".

Potpisivanju Memoranduma o saradnji su prisustvovali i Elmir Pilav, predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Bosansko-podrinjskog kantona, Asim Plakalo, član Tima za borbu protiv korupcije Bosansko-podrinjskog kantona, Dragan Anđelić, zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), te Meliha Gačanin, direktorica Udruženja ALDI.

Potpisivanjem Memoranduma formalizira se saradnja strana potpisnica na realizaciji mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije (2015-2019), u dijelu koji predviđa učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i u dijelu ostvarivanja saradnje u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.