Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Tužiocima ne treba politička volja da rade slučajeve korupcije
13. Feb. 2013.
Bihać: Javna debata “Pravosuđe u BiH – prioriteti u prevenciji i borbi protiv korupcije”
Zaključeno je da se definišu prepreke zbog kojih se tužilaštva i sudovi u Bosni i Hercegovini aktivnije ne uključuju u borbu protiv korupcije

Više od 50 predstavnika civilnog društva, ali i uposlenika kantonalnog tužilaštava i policije, te predstavnika akademske zajednice Unskosanskog kantona prisustvovalo je prvoj od 15 javnih debata koje organizuje Antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini ACCOUNT.

 

Oni su u Bihaću razgovarali o prioritetima u borbi i prevenciji korupcije u domaćem pravosuđu.

- Nevjerovatno je da naši tužioci govore kako nema političke volje da se suprostavimo korupciji u Bosni i Hercegovini – izjavio je Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle i predsjednik sektorske grupe Pravosuđe u ACCOUNT-u, te zaključio kako predstavnici bh.pravosuđa posredno priznaju da su pod kontrolom političara.

- To je poražavajuće saznanje i za mene kao pravnika, ali i kao građanina Bosne i Hercegovine – kazao je Šehić prisutnima na Javnoj debati posvećenoj problemu korupcije u pravosuđu BiH koja je u utorak održana u Bihaću, te dodao kako ”tužiocima i sudijama ne treba politička volja da bi radili svoj posao.”

 

Govoreći kao uvodničar i moderator na javnoj debati “Pravosuđe u BiH – prioriteti u prevenciji i borbi protiv korupcije”, Šehić je naglasio da će biti pogubno ukoliko se dozvoli politička kontrola nad radom tužilaca i sudija u BiH. Model koji predlažu vodeći političari u državi, smatra Šehić, uvodi neku vrstu tužilaca mandatara: “Rezultat su stranački tužioci.” 

 

Na javnoj debati, gdje je bilo prisutno više od pedeset predstavnika civilnog društva, ali i uposlenika kantonalnog tužilaštava i policije, te predstavnika akademske zajednice Unskosanskog kantona, Šehić je naglasio kako je neophodno da se svi segmenti društva uključe u borbu protiv korupcije.

 

Nekoliko učesnika u debati istaklo je da Ustav BiH generiše korupciju jer je državni aparat prevelik i neučinkovit. Organizator debate Samir Halilović, direktor Udruženja Nove nade iz Bihaća je replicirao kako tužioci po službenoj dužnosti moraju obavljati svoje obaveze i ustav u tome ne može biti prepreka.

 

Tokom razgovora je istaknuto da je jedan od preduslova kvalitetnije borbe protiv korupcije tehničko i kadrovsko jačanje tužilaštava. Zaključeno je kako će se povećanjem broja tužilaca stvoriti uslovi za podizanje odgovornosti svih aktera u sistemu pravosuđa. Opšti je stav da ne postoji nikakva odgovornost i da tužioci nisu uključeni u borbu protiv korupcije u BiH. 

- Uredi za reviziju institucija skoro svakodnevno objavljuju primjere kršenja Zakona o javnim nabavkama a tužioci ništa ne poduzimaju povodom toga - kazao je dr. Fadil Islamović, prorektor za nastavu na Univerzitetu u Bihaću.

 

Zaključeno je kako bi članice ACCOUNT-a trebale definisati koje su prepreke zbog čega se tužilaštva i sudovi u Bosni i Hercegovini aktivnije ne uključuju u borbu protiv korupcije, te na koji način povećati nivo odgovornosti tužilaca i sudija.