Feed title http://account.ba/ Copyright 2024" CRMA Promotim Priručnik za sudije i tužioce: Korupcijski rizici u postupcima javnih nabavki Mon, 15 Jul 2019 09:47:41 +0200 ACCOUNT ovim izdanjem nudi pravosudnoj zajednici svojevrsni alat za efikasnije procesuiranje i sankcionisanje krivičnih djela korupcije u oblasti javnih nabavki http://account.ba/novost/10320/prirucnik-za-sudije-i-tuzioce-korupcijski-rizici-u-postupcima-javnih-nabavki http://account.ba/novost/10320/prirucnik-za-sudije-i-tuzioce-korupcijski-rizici-u-postupcima-javnih-nabavki Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije u javnom sektoru Thu, 30 May 2019 09:45:13 +0200 Lideri ACCOUNT Monitoring timova - Justicia, CGS i KAM - istraživali su koruptivne prakse u sektoru javnih nabavki, zapošljavanja i obrazovanja http://account.ba/novost/10318/predstavljamo-rezultate-monitoringa-korupcije-u-javnom-sektoru http://account.ba/novost/10318/predstavljamo-rezultate-monitoringa-korupcije-u-javnom-sektoru Otvoren konkurs za Novinarsku nagradu za najbolje istraživanje o korupciji! Wed, 15 May 2019 11:05:30 +0200 Konkurs za najbolja novinarska istraživanja na temu korupcije će biti otvoren do 15. juna 2019. godine http://account.ba/novost/10317/otvoren-konkurs-za-novinarsku-nagradu-za-najbolje-istrazivanje-o-korupciji http://account.ba/novost/10317/otvoren-konkurs-za-novinarsku-nagradu-za-najbolje-istrazivanje-o-korupciji Konkurs za Novinarsku nagradu otvoren od 15. maja! Wed, 08 May 2019 11:28:50 +0200 Autore za nagradu ACCOUNT-a mogu predlagati medijske kuće, novinske agencije, urednici svih medija ili sami novinari/autori i ocjenjivački žiri http://account.ba/novost/10316/konkurs-za-novinarsku-nagradu-otvoren-od-15.-maja http://account.ba/novost/10316/konkurs-za-novinarsku-nagradu-otvoren-od-15.-maja Koliko košta diploma u BiH? Mon, 25 Feb 2019 12:52:17 +0100 Obrazovanje je ljudsko pravo, pravo na znanje. Obrazovanje je javno dobro, i kao takvo zahtjeva javnu odgovornost. Nažalost, u Bosni i Hercegovini obrazovanje kao ljudsko pravo je uništeno, ono nije ni javno dobro, niti postoji javna odgovornost za praksu kupovine diploma - ocijenila je Mirhunisa Bektaš, direktorica Udruženja KAM na današnjoj prezentaciji Analize. http://account.ba/novost/10315/koliko-kosta-diploma-u-bih http://account.ba/novost/10315/koliko-kosta-diploma-u-bih ACCOUNT Newsletter Tue, 19 Feb 2019 11:23:59 +0100 ACCOUNT Newsletter http://account.ba/novost/10314/account-newsletter http://account.ba/novost/10314/account-newsletter Poziv članicama Mreže ACCOUNT za podnošenje aplikacija za IV ciklus grant programa "Monitoring i izvještavanje o korupciji u odabranim sektorima" Mon, 24 Dec 2018 10:12:30 +0100 Cilj grant programa je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje monitoringa, prikupljanje i obradu podataka o korupciji u odabranim sektorima: javne nabavke, zaštita zviždača, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo, obrazovanje http://account.ba/novost/10313/poziv-clanicama-mreze-account-za-podnosenje-aplikacija-za-iv-ciklus-grant-programa-monitoring-i-izvjestavanje-o-korupciji-u-odabranim-sektorima- http://account.ba/novost/10313/poziv-clanicama-mreze-account-za-podnosenje-aplikacija-za-iv-ciklus-grant-programa-monitoring-i-izvjestavanje-o-korupciji-u-odabranim-sektorima- Skrivanje SDA kriminala Thu, 13 Dec 2018 11:11:03 +0100 Danas čitajte šesti i ujedno, u ovoj godini, posljednji broj online izdanja ''Afere'', novine koja je rezultat rada medijskog poola koji je okupila mreža ACCOUNT. Pool čine internet portali iz čitave Bosne i Hercegovine - Tačno, Buka, eTrafika, Capital.ba, Moja Hercegovina, Direkt, Frontal.ba, Gerila, Inforadar, B1Info i Žurnal. http://account.ba/novost/10312/skrivanje-sda-kriminala http://account.ba/novost/10312/skrivanje-sda-kriminala Kad stvarnost demantuje ministra Wed, 12 Dec 2018 10:57:29 +0100 Čitajte peti broj online izdanja ''Afere'', novine koja je rezultat rada medijskog poola koji je okupila mreža ACCOUNT. Pool čine internet portali iz čitave Bosne i Hercegovine - Tačno, Buka, eTrafika, Capital.ba, Moja Hercegovina, Direkt, Frontal.ba, Gerila, Inforadar, B1Info i Žurnal. http://account.ba/novost/10311/kad-stvarnost-demantuje-ministra http://account.ba/novost/10311/kad-stvarnost-demantuje-ministra Na tatinoj i maminoj katedri Tue, 11 Dec 2018 11:16:56 +0100 Danas objavljujemo četvrti broj online izdanja ''Afere'', novine koja je rezultat rada medijskog poola koji je okupila mreža ACCOUNT. Pool čine internet portali iz čitave Bosne i Hercegovine - Tačno, Buka, eTrafika, Capital.ba, Moja Hercegovina, Direkt, Frontal.ba, Gerila, Inforadar, B1Info i Žurnal. http://account.ba/novost/10310/na-tatinoj-i-maminoj-katedri http://account.ba/novost/10310/na-tatinoj-i-maminoj-katedri Koruptivna legislativa pogoduje koruptivnom zapošljavanju Mon, 10 Dec 2018 15:24:52 +0100 Analiza zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja je obuhvatila sedam kantona http://account.ba/novost/10309/koruptivna-legislativa-pogoduje-koruptivnom-zaposljavanju http://account.ba/novost/10309/koruptivna-legislativa-pogoduje-koruptivnom-zaposljavanju Preko tendera do zvijezda! Mon, 10 Dec 2018 11:37:11 +0100 U okviru obilježavanja Sedmice borbe protiv korupcije danas objavljujemo treći broj online izdanja ''Afere'', novine koja je rezultat je rada medijskog poola koji je okupila mreža ACCOUNT. Pool čine internet portali iz čitave Bosne i Hercegovine - Tačno, Buka, eTrafika, Capital.ba, Moja Hercegovina, Direkt, Frontal.ba, Gerila, Inforadar, B1Info i Žurnal. http://account.ba/novost/10307/preko-tendera-do-zvijezda http://account.ba/novost/10307/preko-tendera-do-zvijezda Pogledajte šta je Antikorupcijska mreža ACCOUNT uradila u 2018. godini! Mon, 10 Dec 2018 10:24:54 +0100 Povodom obilježavanja 9.decembra - Svjetskog dana borbe protiv korupcije Antikorupcijska mreža u BiH - ACCOUNT vam predstavlja kratki film o određenim aktivnostima koje smo provodili u protekloj godini. http://account.ba/novost/10306/pogledajte-sta-je-antikorupcijska-mreza-account-uradila-u-2018.-godini http://account.ba/novost/10306/pogledajte-sta-je-antikorupcijska-mreza-account-uradila-u-2018.-godini Čitajte “Aferu”, zaustavimo pljačku! Sun, 09 Dec 2018 10:52:23 +0100 “Afera”, novina koja je pred vama, rezultat je rada medijskog poola koji je okupila mreža ACCOUNT. Pool čine internet portali iz čitave Bosne i Hercegovine - Tačno.net, Buka, eTrafika, Capital.ba, Moja Hercegovina, Direkt, Frontal.ba, Gerila, Inforadar, B1Info i Žurnal, a nadamo se da će nam se uskoro pridružiti još medija http://account.ba/novost/10305/citajte-aferu-zaustavimo-pljacku http://account.ba/novost/10305/citajte-aferu-zaustavimo-pljacku Država ne smije tolerisati korupciju Wed, 05 Dec 2018 15:46:29 +0100 I dalje javna sredstva kroz sistem javnih nabavki direktno odlaze u ruke kriminalaca, na štetu cijelog društva, upozorio Eldin Karić, direktor ACCOUNT-a http://account.ba/novost/10304/drzava-ne-smije-tolerisati-korupciju http://account.ba/novost/10304/drzava-ne-smije-tolerisati-korupciju Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije Thu, 15 Nov 2018 09:53:45 +0100 Pet ACCOUNT monitoring timova identifikovalo je koruptivne prakse u pet javnih sektora: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, javne nabavke i sektor zaštite prijavitelja korupcije http://account.ba/novost/10303/predstavljamo-rezultate-monitoringa-korupcije http://account.ba/novost/10303/predstavljamo-rezultate-monitoringa-korupcije Efikasna primjena legislative i identifikacija korupcije u javnim nabavkama Thu, 01 Nov 2018 14:37:33 +0100 Organizacijom edukativnog programa, ACCOUNT i Agencija za javne nabavke su pružile mogućnost predstavnicima tužilaštava u BiH da uspostave efikasniju saradnju sa Agencijom i nevladinim sektorom u cilju prevencije korupcije u javnim nabavkama, efikasnije primjene legislative, pravovremene identifikacije korupcije u postupcima javnih nabavki, te efikasnijeg procesuiranja kršenja zakona. http://account.ba/novost/10302/efikasna-primjena-legislative-i-identifikacija-korupcije-u-javnim-nabavkama http://account.ba/novost/10302/efikasna-primjena-legislative-i-identifikacija-korupcije-u-javnim-nabavkama Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu Wed, 03 Oct 2018 13:15:34 +0200 Oblast zapošljavanja u javnim službama Zeničko-dobojskog kantona nije regulisana na adekvatan način, te kao takva predstavlja plodno tle za korupciju i nepotizam. Temelj pravne regulative je Zakon o državnoj službi Federacije BiH i Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH, koji po svojoj opštosti nisu namijenjeni za primjenu na kantonalnom nivou http://account.ba/novost/10301/federalna-legislativa-nije-adekvatna-za-kantonalnu-primjenu http://account.ba/novost/10301/federalna-legislativa-nije-adekvatna-za-kantonalnu-primjenu PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA KORUPCIJE NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA Mon, 01 Oct 2018 13:09:58 +0200 Rezultati istraživanja Centra ženskih prava iz Zenice pokazuju i da su studenti svjesni svoje suodgovornosti, ali je pravdaju općim stanjem u društvu i nepovjerenjem u institucije. Istraživanjem je obuhvaćeno 600 studenata i studentica sa 29 fakulteta javnih univerziteta u Zenici, Sarajevu i Banja Luci http://account.ba/novost/10300/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-korupcije-na-visokoskolskim-ustanovama http://account.ba/novost/10300/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-korupcije-na-visokoskolskim-ustanovama Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu Fri, 28 Sep 2018 14:23:51 +0200 Diskreciona ovlaštenja rukovodioca organa uprave, te otvorene mogućnosti zloupotrebe intervjua ostavljaju veliku mogućnost odabira unaprijed određenih pogodnih, a ne kompetentnih, stručnih i profesionalnih kandidata samo su neki od rezultata analize za Tuzlanski kanton. http://account.ba/novost/10299/nisu-otklonjeni-uzroci-korupcije-prilikom-zaposljavanja-kandidata-u-drzavnu-sluzbu-u-tuzlanskom-kantonu http://account.ba/novost/10299/nisu-otklonjeni-uzroci-korupcije-prilikom-zaposljavanja-kandidata-u-drzavnu-sluzbu-u-tuzlanskom-kantonu