Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Vijesti
ACCOUNT Newsletter: April 2017
Preuzmite drugi broj ACCOUNT Newslettera.
Predstavljanje Akcionog plana za borbu protiv korupcije za Opštinu Ugljevik
Opština Ugljevik i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj pozivaju medije da prisustvuju predstavljanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije, koje će se održati 25.04.2017. u Plavoj Sali, Centra za kulturu, Opštine Ugljevik, sa početkom u 14h.
KONFERENCIJA „MEHANIZMI KOOORDINACIJE I BORBE PROTIV KORUPCIJE NA LOKANOM NIVOU“
UG ToPeeR Doboj u okviru projekta “Antikorupcija na lokalnom nivou” koji se realizuje u periodu maj 2016 - maj 2017. godine organizuje Završnu konferenciju „Mehanizmi koordinacije i brobe protiv korupcije na lokalnom nivou“
Predstavljanje Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Općini Odžak
Općina Odžak i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj pozivaju medije da prisustvuju predstavljanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije, koje će se održati 24.04.2017. u prostorijama Općine Odžak, sa početkom u 13h.
POTPISAN TRIPARTITINI MEMORANDUM O SARADNJI
POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE, AGENCIJE ZA PREVENCIJU I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE -APIK I ANTIKORUPCIJSKE MREŽE U BIH - ACCOUNT
Danas je u Livnu upriličeno potpisivanje tripartitnog Memoranduma o saradnji između mreže ACCOUNT, Hercegbosanske županije i Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije - APIK. Memorandum su potpisali direktor mreže Eldin Karić, Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Draško Dalić i zamjenik direktora APIK-a, Dragan Slipac.
Konferencija: „Korupcija u zdravstvenom sistemu– potencijalni rizici i mjere za njihovo prevazilaženje“
12. aprila 2017. godine, s početkom u 11:00 sati u Trebinju održati će se završna Konferencija pod nazivom „Korupcija u zdravstvenom sistemu– potencijalni rizici i mjere za njihovo prevazilaženje“.
Danas je u zgradi Općine Živinice upriličeno potpisivanje Memoranduma o suradnji između Općine Živinice, Općine Lukavac i Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT.
POTPISAN MEMORANDUM O SURADNJI SA OPĆINAMA ŽIVINICE I LUKAVAC
PREZENTACIJA USVOJENOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA 2017- 2019
U četvrtak 30.03.2017. godine sa početkom u 10:00 sati biće održana prezentacija Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019 (ZDK) usvojenog od strane Vlade na 91. sjednici.
USVOJEN AKCIJSKI PLAN U BORBI PROTIV KORUPCIJE OPĆINE LJUBUŠKI
13. ožujka 2017. godine na VI. sjednici Općinskog vijeća Ljubuški, usvojen je Akcijski plan u borbi protiv korupcije Općine Ljubuški, pod točkom Prijedlog odluke o usvajanju Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Općine Ljubuški 2017.-2021.
ACCOUNT Newsletter: Mart 2017
Preuzmite prvi broj ACCOUNT Newslettera.