Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Vijesti
Tužiocima ne treba politička volja da rade slučajeve korupcije
Bihać: Javna debata “Pravosuđe u BiH – prioriteti u prevenciji i borbi protiv korupcije”
Zaključeno je da se definišu prepreke zbog kojih se tužilaštva i sudovi u Bosni i Hercegovini aktivnije ne uključuju u borbu protiv korupcije
Realizovan još jedan seminar na temu korupcije
Izvještaj sa radionice za watch-dog timove u Brčkom
Učesnici su imali priliku saznati nešto više o tome kako prijaviti korupciju unutar institucija u kojima rade ili čak u privatnim firmama, fakultetima, školama, ko su uzbunjivači (whistleblowers) i njihovom značaju u kontekstu sveobuhvatne borbe protiv korupcije, te o Zakonu o uzbunjivačima koji bi ih zaštitio, a koji je trenutno u pripremi
FOTO
Trening watch-dog timova u Brčkom
Antikorupcijska mreža u BiH je organizovala seminar za svoje watch dog timove "Kako prijaviti korupciju i preživjeti" u Brčkom 6. i 7. februara 2013. godine. Predavači na seminari su bili iz organizacija COD Luna i Udruženja Uzbunjivači. ACCOUNT se na nesebičnoj pomoći zahvaljuje članici OC Vermont koja je pozvala čak 30 osoba da učestvuje, te misiji OSCE-a u BiH. U galeriji pogledajte kako je bilo u Brčkom.
FOTO
Pogledajte kako je bilo prvog dana seminara u Banjoj Luci
Antikorupcijska mreža u BiH je organizovala seminar za svoje watch dog timove "Kako prijaviti korupciju i preživjeti" u Banjoj Luci 5. i 6. februara 2013. godine. Predavači na seminaru su bili ljudi iz organizacija COD Luna i Udruženje Uzbunjivači. ACCOUNT se na pomoći zahvaljuje članici Omladinskom komunikativnom centru Banja Luka i misiji OSCE u BiH. U galeriji pogledajte kako je bilo u Banjoj Luci
Helsinški odbor u Republici Srpskoj
Sve o projektu Zajedno protiv korupcije u januaru 2013. godine
Pročitajte newsletter projekta koji se bori protiv korupcije
Izvještaj Transparency Internationala
BiH sektor odbrane sa visokim rizikom za korupciju
Prema Antikorupcijskom indeksu u sektoru odbrane koji je rađen za 82 zemlje, Bosna i Hercegovina ocijenjena je oznakom D koja označava visok rizik i nedovoljne napore za sprečavanje korupcije
Vlada FBiH: 66 mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju
Program mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu istraživanja o korupciji, analize pravnog okvira (zakona i podzakonskih akata), te analize prakse visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, daje 66 konkretnih preporuka za povećanje transparentnosti, smanjenja rizika i povećanja otpornosti sistema visokog obrazovanja na devijantne pojave.
POZIV ČLANICAMA ACCOUNT-A
Prijavite se za trening o odnosima s javnošću
ACCOUNT Mreža organizira PR TRENING ZA ČLANICE pod nazivom "MEDIJSKE UDICE" koji će biti održan 25.01.2013. (petak), u Sarajevu