Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Vijesti
IZVJEŠTAJ
Monitoring i zagovaranje za dobro upravljanje u BiH općinama
„Monitoring i zagovaranje za dobro upravljanje u BiH općinama“ je projekat koji Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, sprovodi u periodu od januara 2012. do augusta 2013.godine
U nekim segmentima Brčko Distrikt bolji nego oba entiteta
Banja Luka najtransparentnija općina u BiH
Najveći broj općina spada u grupu djelimično transparentnih - njih 112, dok su 22 netransparentne, pet izuzetno netransparentne, a jedna općina je transparentna
ACCOUNT
Materijali sa osnivačke skupštine
Donosimo vam sve materijale i govore sa osnivačke skupštine Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini održane 19. novembra 2012. godine.
Od danas funkcionira Antikorupcijska mreža ACOUNT za borbu protiv korupcije
Mreži pristupilo više od 130 članica
Antikorupcijska mreža ACCOUNT koja funkcionira od 1. jula 2012. na današnjoj je Skupštini u Sarajevu dobila svoje upravljačke organe. Mreži je pristupilo više od 130 članica, predstavnika nevladinog sektora, javnih institucija u BiH, a njihov zajednički cilj bit će zagovaranje primjene ili unapređenje postojećih zakonskih rješenja u suzbijanju korupcije, te provođenje javne kampanje kako bi se podigla svijest o važnosti borbe protiv korupcije
Poziv za medije
Osnivačka skupština Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT
Udruženje CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA I ANALIZE/CRMA i Udruženje INFOHOUSE, u suradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, pozivaju Vas na Osnivačku skupštinu Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT.
FOTO
Tender dijelio letke o potrebi donošenja antikoruptivnog zakona
Od 12. do 16. novembra, o ovim i drugim stavovima upoznaju građane pet gradova u BiH te dijele letke o temi "Borba za donošenje novog antikoruptivnog zakona o javnim nabavkama"