Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Vijesti
Sarajevo 19. novembar 2012. godine
Okvirni program osnivačke skupštine Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT
Program osnivačke skupštine ACCOUNT-a koja će se održati 19. novembra 2012. godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
UDRUŽENJE TENDER
Detaljna analiza Nacrta Zakona o javnim nabavkama
Udruženje Tender napravilo je komentar aktuelnog stanja u javnim nabavkama BiH sa posebnim osvrtom na predloženi najnoviji Nacrt Zakona o javnim nabavkama (ZJN), kojeg su Agencija za javne nabavke i njen Odbor uputili Vijeću ministara sa ciljem da se isti usvoji u Parlamentu BiH, kao i stavovi o tome dvije vodeće političke partije. ACCOUNT komentar prenosi u cjelosti
KECMAN
Rješenja koja se nude omogućavaju još veću korupciju
Potpredsjenik UO Udruženja građana "Tender" iz Banje Luke Rajko Kecman kazao je danas u Sarajevu da bi rješenja predviđena najnovijim Nacrtom Zakona o javnim nabavkama otvorila još veći prostor za korupciju u javnim nabavkama
Antikorupcijski priručnik
Suprostavljanje korupciji kroz sistem društvenog integriteta
Edukacija o uzrocima i posljedicama kao i načinima sprečavanja korupcije neizbježni je dio održive i sveobuhvatne borbe protiv korupcije. S druge strane, objavljivanje priručnika dobija još veću važnost kada se uzme u obzir da je do sada u BiH objavljen i preveden veoma skroman broj publikacija o mehanizmima borbe protiv korupcije, te njenim uzrocima i posljedicama. U tom smislu, prevođenje i objavljivanje Antikorupcijskog priručnika predstavlja doprinos Transparency Interantional Bosna i Hercegovine (TI BiH) edukaciji o problemu korupcijie
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
Strategija za borbu protiv korupcije (2009.-2014.)
Opći cilj Strategije je smanjenje nivoa korupcije, izrada strateškog okvira i zajedničkih standarda koji će se koristiti u BiH, te jačanje povjerenja u institucije vlasti na svim nivoima. Korupcija se mora iskorijeniti kako ne bi predstavljala prepreku dobrom upravljanju i slobodnom tržištu u zemlji
Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT u Livnu
Iskorijeniti “legalnu korupciju” u BiH