Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
11. Okt. 2017.
ACCOUNT MONITORING TIM: Veliki broj bh. institucija izbjegava sprječavanje korupcije
Na današnjoj press konferenciji u Sarajevu istaknuto je da 27 odsto bh.institucija nije ispunilo zakonsku obavezu i objavilo interni akt - Pravilnik/Uputstvo o internom prijavljivanju korupcije na svojoj web stranici. Rok za njegovo donošenje i objavu bio 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, koji je usvojen još 2013. godine
Veliki broj bh. institucija ne poštuje Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, nemaju uputstva, pravilnik, obrazce, te kontakt za prijavu korupcije, pokazao je monitoring ovog zakona kojeg je proveo Centar za razvoj civilnog društva iz Doboja (CRCD).

Na današnjoj press konferenciji u Sarajevu istaknuto je da 27 odsto bh.institucija nije ispunilo zakonsku obavezu i objavilo interni akt - Pravilnik/Uputstvo o internom prijavljivanju korupcije na svojoj web stranici. Rok za njegovo donošenje i objavu bio 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, koji je usvojen još 2013. godine.

Do sada nijedna institucija zbog ovog kršenja zakona nije kažnjena.

“Za neusvajanje ovog Pravilnika predviđena je kazna od 10.000 do 2.000 KM. Međutim, zbog nepreciznosti zakona institucije se ne kažnjavaju ako ne objave ovaj akt. Usvajanje podrazumijeva i objavljivanje akta u duhu transparentnosti, međutim kazna za to je izostavljena”, kazala je Emina Bećirović-Nasić, saradnica CRCD-a.

Bećirović-Nasić je još istakla da 49 odsto bh.institucija nema na web stranici objavljen/dostupan obrazac za prijavu korupcije, da 83 odsto nema kontakt (e-mail, telefonska linija, etička linija) za prijavu korupcije, te 91 odsto bh. institucija nema objavljenu/dostupnu odluku/obavijest o imenovanju tijela za razmatranje internih prijava korupcije. Monitoring dostupnosti mehanizama za prijavljivanje korupcije u institucijama BiH je obuhvatio 69 bh. institucija.

CRCD je uradio i monitoring funkcionisanja mehanizama za prijavljivanje korupcije u institucijama BiH na uzorku od 176 državnih službenika iz 35 bh.institucija.  Monitoring pokazuje da bi 97 odsto anketiranih prijavilo saznanja o korupciji. Međutim, s obzirom na neznatan broj prijavljenih slučajeva korupcije, Bećirović-Nasić ističe da ovaj podatak treba uzeti sa rezervom.

Monitoring primjene Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH realizovao je ACCOUNT Monitoring tim, čiji je lider Centar za razvoj civilnog društva u BiH (CRCD) iz Doboja.