Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
U SARAJEVSKOJ OSNOVNOJ ŠKOLI
11. Okt. 2017.
UZ POMOĆ ACCOUNT-a, SPRIJEČENO NEZAKONITO ZAPOŠLJAVANJE
U sarajevskoj Osnovnoj školi “Fatima Gunić”, posredstvom Antikorupcione mreže u BiH - ACCOUNT, spriječena je korupcija pri zapošljavanju. Za nešto manje od mjesec dana, Inspektorat prosvjetne inspekcije KS potvrdio je sumnju iz prijave da su pri zapošljavanju na mjesto vršioca dužnosti direktora škole, počinjene brojne nezakonitosti. Naime, na mjesto v.d. direktora škole, Školski odbor je imenovao osobu koja je do tog momenta bila zaposlena u drugoj školi, što je suprotno zakonu. Također, Odbor je istoj osobi utvrdio radno mjesto na poziciji „nastavnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti“ na koju bi stupio nakon isteka mandata v.d. direktora.

 „Zakon je jasno odredio da za v.d. direktora škole može biti imenovano samo ono lice koje je prethodno bilo zaposleno u toj ustanovi kao nastavnik ili stručni saradnik, a nikako osoba iz druge škole“ – pojasnila je Emina Bečić iz Fondacije INFOHOUSE koje je zaduženo za pružanje besplatne pravne pomoći prijaviteljima korupcije. Dodala je da je ovo samo jedan u nizu slučajeva koji su prijavljeni timu za pružanje pravne pomoći te je pozvala sve građane BiH da prijave korupciju. 

„U prethodne dvije godine imali smo oko 50 različitih prijava koje se odnose na korupciju. Jako je važno da građani Bosne i Hercegovine imaju razvijenu svijest o ovom problemu koje je definitivno jedan od gorućih problema bh. društva. Pravni savjeti koje pruža naš tim onim građanima koji se odvaže i prijave korupciju u najviše slučajeva su već pola odrađenog posla.“

Antikorupcijska mreža u BiH - ACCOUNT je pokrenula elektronski registar ( www.bpp.ba ) kao jedinstvenu informativnu bazu putem koje građana mogu prijaviti slučajeve gdje postoje indicije za elemente djela korupcije. Korupciju građani mogu prijaviti i na broj telefona 033 20 05 38.

Registar besplatne pravne pomoći uspostavljen je uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), a realizuju se u okviru aktivnosti Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT, koja okuplja preko 90 organizacija civilnog društva u BiH.