Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
24. Okt. 2017.
Počela dvodnevna radionica o poboljšanju sistema javnih nabavki
Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH, istaknuo je da su u toku tri godine primjene Zakona o javnim nabavkama uočeni propusti koje je potrebno mijenjati

 Dvodnevna radionica “Sistem javnih nabavki u BiH: Unaprijeđenje prakse i legislative” počela je danas u Sarajevu u organizaciji Antikorupcijske mreže u BiH-ACCOUNT i u saradnji sa Agencijom za javne nabavke BiH.

 

Eldin Karić, direktor Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT, na početku je kazao da je cilj radionice da se kroz saradanju Agencije za javne nabavke BiH i drugih odgovornih institucija i organizacija civilnog društva zajednički prođe kroz sistem javnih nabavki i evidentiraju problemi, da se razriješi da li je problem u pogrešnoj interpretaciji nekih problema ili postoje greške koje treba popraviti. 

 

Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH, istaknuo je da su u toku tri godine primjene Zakona o javnim nabavkama uočeni propusti koje je potrebno mijenjati.

 

“Malo ljudi zna šta radi Agencija za javne nabavke. Ja mislim da nema problema koji  se ne može riješiti. U ovoj agenciji radi mladi i iskusni tim ljudi koji želi da uradi pozitivne promjene i spremni smo da čujemo sve kritike i sugestije i da u partnerstvu radimo na unapređenju sistema javnih nabavki”, kazao je on.

 

Radionica je okupila ključne aktere sistema javnih nabavki i nosioce antikorupcionih politika, programa i inicijativa kako bi  identifikovali ključne probleme i pokrenuli nove zajedničke inicijative koje će unaprijediti transparentnost i učinkovitost sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

 

Prvog dana radionice učesnici su diskutovali o temama: Izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH; zakonski osnov za procesuiranje zloupotreba u sistemu javnih nabavki – parnični,  upravni, krivični sudski postupak; anti-korupcione inicijative za unaprijeđenje sistema javnih nabavki; primjena i rezultati E-aukcije i nadogradnja portala javnih nabavki; definisanje zajedničkih aktivnosti i inicijativa u cilju unaprijeđenja sistema javnih  nabavki u BiH i  dinamičkog plana za realizaciju.

 

Učesnici radionice su predstavnici Agencije za javne nabavke BiH, Ureda za razmatranje žalbi, pravosudnih institucija, revizorskih ureda i nevladinih organizacija.