Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
10. Dec. 2017.
Obrazovne institucije zaprimile 200 prijava korupcije
Monitoring je također pokazao da su četiri obrazovne institucije u BiH u 2016. i prvoj polovini 2017. godine imale 200 prijava korupcije, od čega je Ministarstvo prosvjete Zeničko Dobojskog kantona zaprimilo čak 170 prijava.

Helsinški parlament građana Banjaluka (HCBL) juče je u Banjaluci na Međunardoni dan borbe protiv korupcije predstavio monitoring primjene antikorupcionih procedura u obrazovnim ustanovama i institucijama u BiH i monitoring neregularnosti pri upisu u srednje škole i fakultete u BiH. 

 

Na konferenciji za novinare predstavnik HCBL-a kao lidera Account Monitoring tima „Obrazovanje“ je kazao  da u obrazovnim institucijama gotovo ne postoje mehanizmi za borbu protiv korupcije.

 

“Monitoring je pokazao da 31 odsto obrazovnih institucija ima sistem za prijavu korupcije, međutim neke od tih institucija nisu detaljno odgovorile i navele na koji nači se može prijaviti korupcija”, kazao je Aleksandar Žolja iz HCBL-a.

 

Monitoring je također pokazao da su četiri obrazovne institucije u BiH u 2016.  i prvoj polovini 2017. godine imale 200 prijava korupcije, od čega je  Ministarstvo prosvjete Zeničko Dobojskog kantona zaprimilo čak 170 prijava. 

 

„Ukupno je zaprimljeno  i 518 žalbi, 12 Ministartsvo obrazovanja USK, a 506 predstvaki građana je zaprimila Republička prosvjetna inspekcija, od čega je u 132 slučaja uradila vanredne kontrole. Predstavke su se odnosile na popunu upraženjenih radnih mjesta i za izbore u zvanja“, kazao je Žolja.

 

Istaknuto je da se kao krajnji zaključak  nameće da su građana zainteresovani za prijavu korupcije, posebno na prijavu korupcije u zapošljavanju, samo ako postoje jasne procedure (npr web aplikacije) i ako se one promovišu, odnosno ako građani imaju informacije kako da prijave nepravilnosti. 

 

Press konferencija se organizuje u okviru Account Sedmice borbe protiv korupcije, kojom se obilježava Svjetski dan borbe protiv korupcije 9. decembar.