Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
11. Dec. 2017.
Account i Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije: Radićemo još intenzivnije
Erduan Kafedžić, predsjednik Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, kazao je da je ovaj tim zaprimio 130 prijava za korupciju u zadnje dvije godine, od čega se najviše prijava odnosilo na korupciju u oblasti obrazovanja i javnih komunalnih preduzeća.

 Korupcija je sistemska bolest društva i u narednom periodu ulagaćemo još više napora na sprječavanju ove počasti, istaknuto je danas u Sarajevu na konferenciji za novinare Tima za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo i Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva - Account.

 

Erduan Kafedžić, predsjednik Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, kazao je da je ovaj tim zaprimio 130 prijava za korupciju u zadnje dvije godine, od čega se najviše prijava odnosilo na korupciju u oblasti obrazovanja i javnih komunalnih preduzeća.

 

„Rezultat našeg rada je i smjena dva direktora osnovnih škola zbog korupcije. Uspostavili smo mehanizme za prijavu korupcije u svim institucijama Kantona Sarajevo, obavili edukaciju, uspostavili bazu podataka javnih nabavki što je važna antikoruptivna mjera, a u toku je uspostava registra imenovanih lica kako bi spriječili sukob interesa“, kazao je Kafedžić. Dodao je da je najbitnije da su urađeni strateški dokumenti za borbu protiv korupcije i da postoji dobra saradnja sa nevladinim sektorom u borbi protiv korupcije.

 

Eldin Karić, direktor Account-a, kazao je da Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije može biti primjer kako treba da se radi i u ostalim dijelovima BiH.

 

„U maju ove godine smo potpisali Memorandum o saradnji sa ovim timom i odmah su počele zajedničke aktivnosti na realizaciji mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije. Postoji ta angažiranost i tako treba da se radi. Model kako je formiran ovaj tim je dobar pokazatelj kako bi i drugi timovi trebali da rade“, kazao je Karić.

 

Današnja konferencija za novinare organizovana je u okviru Account sedmice borbe protiv korupcije i 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.