Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Predstavljeni rezultati ACCOUNT Monitoring tima
11. Jan. 2018.
Ugrožena transparentnost zapošljavanja u javnom sektoru
81% ispitanih institucija ima Pravilnik o zapošljavanju, međutim, ne postoje transparentni mehanizmi provođenja dokumenata i procedura, ocijenila Adnana Muratović iz Omladinskog centra Vermont

Javna preduzeća, institucije i organi vlasti imaju pravilnike o zapošljavanju, ali ne postoje transparentni mehanizmi za praćenje implementacije ovih pravilnika, pokazalo je istraživanje ACCOUNT monitoring tima u sektorskoj oblasti zapošljavanje.
- Cilj monitoringa je bio da provjerimo da li i u kojoj mjeri javne ustanove, preduzeća i organi vlasti u Bosni i Hercegovini provode antikorupcijska dokumenta i procedure.  Došli smo do podataka da 81% ispitanih institucija ima Pravilnik o zapošljavanju, međutim, ne postoje transparentni mehanizmi provođenja dokumenata i procedura, te ovim putem apelujemo ka vladinim institucijama za generalno bolju organizaciju samog sistema borbe protiv korupcije – kazala je Adnana Muratović iz Omladinskog centra Vermont iz Brčkog,  koji je lider ACCOUNT Monitoring tima “zapošljavanje”.
Monitoring je pokazao da tek 40% ispitanih javnih preduzeća, ustanova i organa vlasti ima sistem za prijavu korupcije, 78% ima Etički kodeks, a Plan borbe protiv korupcije tek 26%.
- Pravilnik o disciplinskom sankcionisanju zaposlenih ima čak 82% ispitanih, ali program i plan obuke zaposlenih o borbi protiv korupcije ima samo 9% ispitanih institucija – kaže Muratović.
Monitoring implementacije antikorupcionih dokumenata i procedura realizovao je Omladinski centar Vermont i članice ACCOUNT monitoring tima: Udruženje Justicia iz Srebrenika, Udruženje “Za bolji Sanski Most” i Centar za građansku suradnju iz Livna.