Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Rezultati ACCOUNT Monitoring tima u sektoru zdravstva
18. Jan. 2018.
Duge liste čekanja i manjak volje za borbu protiv korupcije
Monitoring implementacije antikoruptivnih procedura je pokazao da 39% zdravstvenih ustanova nema plan borbe protiv korupcije, 62% nema tim za borbu protiv korupcije, 88% nema program obuke zaposlenih o borbi protiv korupcije

ACCOUNT monitoring listi čekanja pokazuje da u 13 bolnica i kliničkih centara postoje liste čekanja na 26 zdravstvenih usluga, što otvara prostor korupciji u zdravstvu. Pacijenti na pojedine preglede čekaju od sedam dana do čak osam mjeseci.

ACCOUNT Monitoring tim u sektoru zdravstva istraživao je i u kojoj mjeri su zdravstvene ustanove i institucije implementirale antikorupcione dokumente i procedure. Rezultati ukazuju na manjak volje za borbu protiv korupcije: 39% zdravstvenih ustanova nema plan borbe protiv korupcije, 62% nema tim za borbu protiv korupcije, 88% nema program obuke zaposlenih o borbi protiv korupcije.

I pacijenti i zdravstveni radnici su iznijeli svoje stavove. Čak 51% anketiranih građana smatra da je korupcija nu zdravstvu raširena pojava, 58% bi se radije liječilo kod privatnika, a 44% ima saznanja da ljekari iznuđuju novac za operacije. S druge strane, zdravstveni radnici smatraju da su ključni uzroci korupcije u zdravstvu  niska primanja, nepostojanje volje za borbu protiv korupcije, te manjak profesionalnog integriteta zdravstvenih radnika.

Istraživanje korupcije u zdravstvu je proveo Srpski omladinski savez (SOS) iz Brčkog, lider ACCOUNT Monitoring tima “zdravstvo”, u saradnji sa članicama tima: Stop Mobing iz Trebinja, Justicia iz Srebrenika, CROA iz Sarajeva i CRCD iz Doboja.
Preuzmite kompletne rezultate monitoringa u sektoru zdravstva:
Monitoring listi čekanja i anketa pacijenti - ovdje
Monitoring implementacije antikorupcionih procedura i anketa zdravstveni radnici – ovdje.