Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
19. Jun. 2018.
KONFERENCIJA „REFORMA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI“: Efikasno provođenje Zakona je zadatak svih institucija sistema
Konferencija pruža priliku za razmjenu iskustava između nadležnih institucija i organizacija civilnog društva u pogledu praćenja javnih nabavki i trenutne prakse u toj oblasti u Bosni i Hercegovini

Konferencija „Reforma sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini“, u organizaciji Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini (TI BiH), Antikorupcijske mreže ACCOUNT i Agencije za javne nabavke, održava se danas u hotelu Bristol u Sarajevu. Na Konferenciji  će biti predstavljene dosadašnje i planirane aktivnosti institucija i organizacija civilnog društva na unapređenju Zakona o javnim nabavkama, te praćenju javnih nabavki u BiH.

U uvodnom obraćanju, ambasadorica Sjedninjenih Američkih Država, Maureen Cormack je izrazila zadovoljstvo što su ovaj događaj zajedno organizovali organizacije civilnog društva i Agencija za javne nabavke, što pokazuje visok stepen povjerenja i zrelosti u saradnji između stučnjaka iz vladinog i nevladinog sektora.

Izrazivši nadu da će izmjene Zakona uskoro biti usvojene, američka ambasadorica je naglasila da su javne nabavke najčešće pominjani problem u kontekstu sistemske korupcije, jer čine jedan od najvećih dijelova ekonomske aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

- Korupcija u javnim nabavkama se mjeri milionima, naglasila je ambasadorica Cormack.

- Ja znam da građani ne vide iz prve ruke korupciju u javnim nabavkama, ali je osjećaju kroz nedostatak radnih mjesta i lošu ekonomiju. Vlada SAD-a podržava organizacije civilnog društva i novinare. Oni su glas građana!, istaknula je ambasadorica.

Eldin Karić, izvršni direktor Antikorupcijske mreže u BiH ACCOUNT je istaknuo da sistem javnih nabavki trenutno ne valja.

- Ako kažemo drugačije, sami sebe lažemo. Mi u ACCOUNT-u, naročito naš sektor istraživačkog novinarstva, svakodnevno otkrivamo korupciju i zloupotrebe. Javne nabavke su prepuštene ljudima nečasnih namjera, rekao je Karić i zahvalio Agenciji za javne nabavke koja je otvorila mogućnost nevladinom sektoru da se uključi u proces izmjena postojećeg Zakona o javnim nabavkama.

- Međutim, moram reći i da veliki dio prijedloga nije razmatran. Radna grupa je išla za efikasnošću Zakona, a mi ka antikoruptivnosti, rekao je i dodao da je Zakon samo slovo na papiru, te da bi nevladine organizacije željele efikasnije provođenje, što je zadatak svih institucija sistema, prvenstveno revizije i pravosuđa, a ne samo Agencije za javne nabavke.

Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke, je rekao da su u Agenciji svjesni da postojeći Zakon ima nedostataka, te da je Radna grupa za izmjene Zakona o javnim nabavkama uradila svoj posao.

- Istaknuo bih tri ključne stvari koje se predlažu kroz izmjene: predložili smo uvođenje inspektorata za javne nabavke, jer kod nas, dok jednog ne kaznite, drugih sto će zloupotrebljavati sistem; radili smo puno na sukobu interesa; predložili smo uvođenje krivičnog djela u javnim nabavkama, rekao je Salčin.

- Prijedlog Zakona nema alternativu. On se mora usvojiti ako želimo napredak, naglasio je direktor Agencije.

Lars Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH je rekao da je i EU apsolutno prepoznala problem korupcije u javnim nabavkama.

- Važno je imati transparentan i pouzdan sistem javnih nabavki. Javne nabavke su prema Aquis-u jedno od 35 poglavlja koje BiH treba da prilagodi. Kada ove izmjene Zakona uđu u parlamentarnu proceduru, mi smo na raspolaganju da na zahtjev bh. vlasti damo mišljenje o kvalitetu predloženih izmjena, rekao je Wigemark.

Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Odbora direktora Transparency Internationala u BiH je rekao da Konferenciju vidi kao manifestaciju opredjeljenja da svi zajedno – institucije, NVO i međunarodna zajednica – radimo na poboljšanju sistema.

- Dosadašnji proces izmjena Zakona o javnim nabavkama je pokazao kako se zajedno može raditi, ali tražićemo institucionalno učešće civilnog društva. Donošenje Zakona nije samo posao institucija, već društvene zajednice, rekao je Blagovčanin.

Na Konferenciji će biti predstavljeni prijedlozi izmjena Zakona o javnim nabavkama sačinjeni od strane Radne grupe za izmjene Zakona, kao i prijedlozi organizacija civilnog društva, usmjereni na povećanje transparentnosti i prevenciju korupcije u javnim nabavkama.

Pored toga, Konferencija pruža priliku za razmjenu iskustava između nadležnih institucija i organizacija civilnog društva u pogledu praćenja javnih nabavki i trenutne prakse u toj oblasti u Bosni i Hercegovini.

Na Konferenciji učestvuju predstavnici Agencije za javne nabavke BiH, Ureda za razmatranje žalbi BiH, institucija koje su sačinjavale Radnu grupu za izmjene Zakona, organizacija civilnog društva koje su aktivne u praćenju procesa javnih nabavki, kao i relevantni eksperti i predstavnici međunarodnih organizacija i institucija.

(account.ba)