Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
23.juli 2018.
20. Jul. 2018.
Poziv članicama mreže ACCOUNT za podnošenje aplikacija za III ciklus grant programa u Sektorskim grupama za 2018/2019 godinu
Grant sredstva biće dodijeljena za projekte javnog zagovaranja u sektorima: (i) javne nabavke, (ii) zapošljavanje u javnom sektoru

Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao nositelj i INFOHOUSE kao glavni partner programa Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva sve zainteresovane članice Mreže ACCOUNT da podnesu prijedloge projekata javnog zagovaranja u sektorskim grupama.

Cilj grant programa je pružanje podrške za razvoj projekata javnog zagovaranja antikorupcijskih inicijativa. U okviru III ciklusa grant programa biće dodjeljena sredstva za projekte javnog zagovaranja u sektorima: (1) javne nabavke; (2) zapošljavanje u javnom sektoru.

ACCOUNT će u okviru III ciklusa grant programa dodjeliti ukupno dva (2) granta u dvije (2) sektorske oblasti: (1) javne nabavke; (2) zapošljavanje u javnom sektoru.  Maksimalan iznos sredstava po jednom grantu je 11,000$. Sve aplikacije moraju obavezno u svom prijedlogu budžeta sadržavati i budžetsku stavku iz koje je vidljivo da će do 30% grant sredstava biti izdvojeno za troškove aktivnosti članica sektorske grupe.
Treći ciklus finansiranja biće dodjeljen za period od šest (6) do deset (10) mjeseci, sa početkom izdavanja  sredstava u septembru 2018. i završetkom najkasnije u junu 2019. godine.

Grant sredstva će biti dodijeljena putem konkurentnog procesa. Članice Mreže koje dostave najbolje projektne prijedloge kvalifikovaće se za dobijanje grant sredstava i statusa liderskih organizacija projektnih sektorskih grupa. Selekciona komisija sastavljena od predstavnika Udruženja CRMA i INFOHOUSE i jednog člana Odbora ACCOUNT-a  će pregledati dostavljene projektne prijedloge i pregled svih projekata sa ocjenom o relevantnosti će dostaviti u USAID-u. Finalno odobrenje predloženih programa za dodjelu granta izvršiće USAID.

Poziv ostaje otvoren tri (3) sedmice od dana objavljivanja: od  23. jula 2018.  do 13. avgusta 2018. do 17:00 sati.
Aplikacije, potrebna dokumentacija kao i upiti, dostavljaju se isključivo elektronski na adrese: na adrese: tatjana.m.udovicic@gmail.com , hodzic_mirela@hotmail.com

Preuzmite Aplikacioni obrazac i detaljno Uputstvo za aplikante:
Aplikacioni obrazac
Uputstvo za aplikante