Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj
10. Sep. 2018.
Rukovodioci i dalje biraju podobne

Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Posavskoj nije otklonila uzroke korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu; u praksi rukovodioci organa imaju diskreciona ovlaštenja da biraju podobne; oštećeni nemaju pravo zaštite u žalbenom postupku; i u konačnici, Uredba je formalno nedovršena jer nije definisala ko bira kandidata.
Ovo su pokazali rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj, koji su danas predstavljeni u Orašju. Analizu je uradio Helsinški odbor za ljudska prava iz Bijeljine, lider ACCOUNT Sektorske grupe u sektoru zapošljavanja.


“Korupcija u zapošljavanju je sveprisutna ne samo na kantonalnom već na svim nivoima vlasti u BiH i kao takva predstavlja veliki problem za radno sposobno stanovništvo. Nužno je da se proces zapošljavanja u državnu službu učini trasnparentijim, da se diskreciona ovlaštenja rukovodioca organa uprave ukinu čime bi se prevenirala korupcija”- izjavila je Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava iz Bijeljine.

“U ime Tima za borbu protiv korupcije Vlade Županije Posavke želim istaći da smo mi naš dio administrativnog posla, ono što je definisano Strategijom za borbu protiv korupcije, uradili. Mi smo uputili Vladi prijedlog Pravilnika o načinu provođenja usmenog intervjua i bodovanja kandidata pri zapošljavanju u javnim službama Županije. Zašto taj Pravilnik nije imao prohodnost kroz institucije, mi ne možemo dati odgovor” - izjavio je Berislav Živković, predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Županije Posavske.

Helsinški odbor za ljudska prava je sačinio analizu u saradnji sa partnerskim organizacijama, članicama ACCOUNT Sektorske grupe zapošljavanje: CGS Livno, ALDI Goražde, KAM Zenica. Aktivnost je realizovana u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.