Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
19. Sep. 2018.
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Interne akte o postupanju sa prijavama korupcije je usvojilo 90% anketiranih institucija, 79% ima mehanizme za prijavu korupcije, ali samo 3% institucija je prijave i zaprimilo - kaže Emina Bećirović Nasić iz CRCD-a

Formalni uslovi za primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj su ispunjeni, budući da je 90% javnih ustanova/preduzeća/institucija/organa uprave usvojilo Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju. Rezultati monitoringa koje je danas predstavio CRCD, lider ACCOUNT monitoring tima „zviždači“, pokazuju i da je 79% javnih ustanova/institucija/preduća/organa upravo obezbjedilo mehanizme za prijavljivanje korupcije.
„ Zakon je usvojen 07.jula 2017. godine i propisao je obavezu republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim institucijama, preduzećima i ustanovama, te privatnim subjektima koji imaju više od 15 zaposlenih, da u roku od šest  mjeseci donesu interni akt -  Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju. Rezultati do kojih smo došli obuhvataju podatke za 107 subjekata, i pokazuju da je njih 90% ispunilo ovu obavezu. S druge strane, prijave korupcije su zabilježene u samo 3% anketiranih ustanova, odnosno zaprimljeno je ukupno 8 prijava. Većina  ih je odbačena kao neosnovana, dijelom i zbog nedostatka materijalnih dokaza“ - kaže Emina Bećirović Nasić iz CRCD-a.
CRCD je proveo monitoring u saradnji sa članicama ACCOUNT Monitoring tima: Justicia, Stop Mobbing, Resursni centar Brčko i ToPeer.