Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Osnivanje Antikorupcijske mreže u BiH
08. Okt. 2012.
Pet ključnih oblasti u borbi protiv korupcije: pravosuđe, obrazovanje, zdravstvo, privreda i javne finansije
Pod sloganom "Jači od korupcije", u Sarajevu je danas održana konferencija kojom je najavljeno osnivanje Antikorupcijske mreže u BiH, pod nazivom ACCOUNT. Organizatori konferencije su nosioci projekta, Centar za razvoj medija i analize/CRMA te partnerska organizacija INFOHOUSE

Cilj Antikorupcijske mreže BiH (ACCOUNT) jeste da, kroz zajedničke napore i ujedinjeni glas, borba protiv korupcije u našoj zemlji postane sistematična, održiva i s trajnim rezultatima.

ACCOUNT će zagovarati primjenu ili unapređenje postojećih zakonskih rješenja u suzbijanju korupcije, te provesti javnu kampanju, kako bi se podigla svijest o važnosti borbe protiv korupcije.

 

Partnerski odnos s medijima


Namjera ACCOUNT-a je da uspostavi partnerski odnos s medijima, čija nam je potpora neophodna. Najvažnije, ACCOUNT će biti glas građana kojima je dosta mita, korupcije i "štele" s kojima se susreću na svakom koraku.

 

Na konferenciji, organiziranoj u zgradi Parlamentarne skupštine, brojnim predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija, nevladinih organizacija i medija iz cijele Bosne i Hercegovine, obratili su se gospodin Željko Komšić, član predsjedništva BiH, Nj.E. gospodin Patrick Moon, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, gospodin Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije, gospođa Dušanka Majkić, predsjednica parlamentarne Komisije za nadgledanje rada Agencije za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije te gospodin Eldin Karić, direktor projekta ACCOUNT i izvršni direktor CRMA-e.

 

Moderatorica je bila gospođa Dženana Alađuz, direktorica INFOHOUSE-a.

 

Država i civilno društvo moraju biti partneri u borbi protiv korupcije. No konačno ova borba će ovisiti i o spremnosti građana ove zemlje da ne prihvate korupciju kao nešto „normalno“ čak ni u onim pojavnim tradicijskim oblicima.

 

- Državne institucije, a pri tome mislim na sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, moraju se uhvatiti u koštac sa onim oblicima korupcije do kojih dolazi zloupotrebom položaja i nedovoljno definiranim zakonskim i podzakonskim propisima u oblasti javnih nabavki, koncesija, dodjele zemljišta za izgradnju objekata pa sve do oblika mita u obrazovanju i zdravstvu. Nezaobilazan je po mom mišljenju i Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i imovne stečene nezakonitim aktivnostima, kazao je danas otvarajući konferenciju, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić.

 

 

Savršeno razvijen sistem protekcije


Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Patrick Moon, u svom obraćanju prisutnima naglasio je volju Vlade Sjedinjenih Američkih Država da i kroz projekte kakav je ACCOUNT, pruže podršku građanima i institucijama BiH u borbi protiv korupcije.

- Iako je borba građanskog društva protiv korupcije dragocjena, isuviše često te aktivnosti bivaju nekoordinirane; saradnja između nevladinih organizacija u borbi protiv prevara karakterističnih za određeni sektor praktično ne postoji.

 

Projekat ACCOUNT baviće se ovim problemom i obezbijediti forum za organizacije građanskog društva i medije koji se već bave borbom protiv korupcije. Ono što je ključno u toj borbi je koordinacija, udruživanje snaga i potencijala. Ali, projekat ACCOUNT ne može sam iskorijeniti korupciju, međutim može biti dragocjeno sredstvo u vašoj borbi protiv korupcije, kazao je između ostalog američki ambasador u BiH.

 

Direktor projekta ACCOUNT i izvršni direktor CRMA-e, Eldin Karić, najavivši ujedno brojne aktivnosti kojima će u naredne tri godine, realizirati projekat ACCOUNT, pozvao je sve predstavnike civilnog društva, institucija vlasti u BiH i medija, da se uključe u akciju kojom bi trebali pokazati da smo "Jači od korupcije".

- Samo zajedno možemo efikasno da se suprostavimo do savršenstva razvijenom sistemu protekcija, nepotizma i štela. Organizirani, sa jasno definisanim ciljevima i strategijama imamo šansu. Pojedinačno, osuđeni smo na gubljenje vremena i novca. Pritom ne treba biti previše pametan da shvatimo kako i jednog i drugog imamo sve manje. U tu svrhu definisali smo pet ključnih oblasti u kojima ćemo se posebno posvetiti borbi protiv korupcije, a to su: pravosuđe, obrazovanje, zdravstvo, privreda i javne finansije, kazao je danas direktor projekta ACCOUNT.

 

Projekat je vrijedan 1.050.000 američkih dolara, a finansira ga USAID.