Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Patrick Moon, ambasador SAD-a u BiH
08. Okt. 2012.
ACCOUNT može biti dragocjeno sredstvo u vašoj borbi protiv korupcije
Konferencija, pod nazivom “Jači od korupcije”, kojom je najavljeno osnivanje Antikorupcijske mreže u Bosni i Hercegovini, ACCOUNT, održana je danas u Sarajevu. Nositelj projekta je Udruženje Centar za razvoj medija i analize/CRMA, uz partnersko Udruženje INFOHOUSE. Jedan od počasnih govornika na konferenciji bio je Nj.E Patrick Moon, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, čiji govor donosimo

Predsjedniče Komšić, uvažena zastupnice gospođo Majkić, gospodine Lisak, partneri iz ACCOUNT-a, dame i gospodo, uvaženi gosti i prijatelji,

 

Borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini ostaje prioritet za Vladu Sjedinjenih Država, tako da mi je iznimno drago što danas mogu obilježiti početak novog anti-korupcionog programa USAID-a.

Ovaj trogodišnji program čija je vrijednost više od milion američkih dolara, a koji se zove Ujedinjena mreža civilnih organizacija za borbu protiv korupcije (Anti-Corruption Civic Organizations’ Unified Network), poznat kao projekat ACCOUNT, okupiće organizacije civilnog društva i medije da rade zajedno i, po potrebi, vrše pritisak na aktere u vladinom sektoru u BiH da provode i podržavaju anti-korupcijske reforme koje su neophodne da bi BiH ispunila uslove za članstvo u EU i NATO savezu.

Kroz projekat ACCOUNT, radićemo sa svima vama na uspostavi djelotvornijih mreža NVO koje će se fokusirati na pet tematskih oblasti u kojima, kao što svi znamo, korupcija može direktno uticati na živote građana BiH, a to su: zdravstvo, obrazovanje, privatni sektor, pravosuđe i vladin sektor.

Ovim projektom će se nastojati osnažiti postojeće anti-korupcijske inicijative i osmisliti bolje koordinirane, sveobuhvatnije i u javnosti vidljive građanske anti-korupcijske kampanje tako što će se povećati stepen koordinacije unutar mreže nevladinih organizacija. Ova mreža će zagovarati usvajanje boljih zakona i politika u oblasti borbe protiv korupcije, bolju provedbu tih politika i nastaviće promovirati sigurne kanale za prijavljivanje slučajeva korupcije.

Danas smo ovdje pozvali vladine dužnosnike, političare, predstavnike civilnog društva, međunarodne donatore, vjerske lidere, zvaničnike zadužene za provedbu zakona, predstavnike pravosuđa i medija. Ova raznolikost je važna, jer je korupcija problem koji se javlja na svim nivoima i u svim oblastima i zahtijeva višeslojna rješenja. Vaše prisustvo pokazuje da ste posvećeni poduzimanju aktivnosti u borbi protiv korupcije.

BiH ne uspijeva u borbi protiv korupcije

Nema sumnje da je korupcija veliki izazov za BiH, kao i u mnogim zemljama u Evropi. Korupcija je i za nas u SAD također izazov. Korupcija postaje još značajniji problem kada uzmemo u obzir ekonomske poteškoće sa kojim se suočavaju građani u BiH.

Za vrijeme svojih putovanja širom BiH stalno čujem od građana, poslovnih ljudi i javnih djelatnika da je korupcija veliki problem koji utiče na njihove živote. Bez obzira gdje da odem, uvijek čujem iste priče. Građani BiH mi govore da su zabrinuti zbog korupcije. Isto mi kažu i lideri lokalnih zajednica. Njihova zabrinutost nije neosnovana.

Naprimjer, kada govorimo o javnoj percepciji nivoa korupcije u nekoj zemlji, BiH se nalazi na 91. mjestu od 183 zemlje u kojima je anketu proveo Transparency International 2011. godine, što je daleko iza 27 zemalja članica EU i najlošiji je rezultat u poređenju sa svim ostalim zemljama bivše Jugoslavije.

Jedno ispitivanje javnog mnijenja provedeno 2011. godine pokazalo je da građani BiH smatraju da se korupcija ne pojavljuje kao problem samo u oblastima javnih nabavki i administracije, već da ona postoji u zdravstvu i obrazovanju. Preko 60 posto anketiranih kazali su da je korumpiran sektor zdravstva u kojem je neformalno davanje novca postalo uobičajeno. Prema jednom izvještaju iz 2012. godine, svaki četvrti student navodi da je lično bio suočen sa korupcijom na svom univerzitetu.

Možemo razgovarati o rezultatima raznih anketa i izvještaja koliko god želimo, ali je činjenica da mnogi građani u oba entiteta i iz svih etničkih skupina osjećaju efekte korupcije i tvrde da je korupcija ozbiljan problem u BiH. Jasan zaključak je da građani ove zemlje smatraju da Bosna i Hercegovina ne uspijeva u borbi protiv korupcije.

Bolesti korupcije

Baš kao što korupcije ima posvuda, tako se i njene posljedice osjećaju na svakom koraku. Korupcija sputava ekonomski rast, odbija investitore, smanjuje broj radnih mjesta, podstiče organizirani kriminal, a može čak stvoriti prostor za terorizam.

Na radnom mjestu korupcija ne dozvoljava jednake uslove za sve i promovira atmosferu nepovjerenja i prevare. Korupcija je antiteza demokratskim vrijednostima i principima kojima smo posvećeni; korupcija nagriza moralno tkivo našeg društva. Korupcija hrani cinizam. Što je možda najgore, korupcija uništava aspiracije mladih ljudi u ovoj zemlji.

Situacija postaje još gora kada građani vjeruju da se ništa ne može uraditi u vezi korupcije. Ovakvi stavovi prevladavaju jer građani ne vide da postoji volja da se suština problema elimiše na konkretan način.

Vrijeme je za akciju

Srećom, postaje jasno da građani ove zemlje shvataju problem i da žele da se nešto uradi po tom pitanju. Ustvari, u proteklih deset godina, procenat bh. građana koji smatraju da je korupcija jedan od najozbiljnijih problema drastično je porastao i sada je korupcija na drugom mjestu liste problema, odmah nakon manjka radnih mjesta, prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo i Centra za izučavanje demokratije.

Ovo shvatanje pokazuje da građani žele da se nešto uradi u vezi s korupcijom. Stoga vas molim da na moj današnji govor gledate kroz prizmu hitnosti, partnerstva i djelovanja.

Naravno, zbog ljudske prirode će korupcija uvijek postojati. Pitanje je samo šta se može uraditi da se ona ograniči i da se ljudi okrenu od korupcije. Da bi se to uradilo, potrebni su mediji koji će aktivno i precizno izvještavati o korupciji. Potrebne su agencije za provedbu zakona koje su sposobne da istraže slučajeve korupcije, tužitelji koji su spremni izvesti ljude – bez obzira na njihovu ulogu u društvu – pred sud zbog korupcije, pravosuđe koje je sposobno osuditi one koji su krivi, a moraju postojati i kazne koje su dovoljno velike da obeshrabre koruptivno djelovanje i poticaje koji će ohrabriti ljude da na najbolji način služe društvu, a ne sebi lično.

Vlasti bi trebale početi od toga da obezbijede dovoljno sredstava za rad BiH Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije da bi ona radila u punom kapacitetu. Drago mi je što je ovdje danas Sead Lisak, direktor Agencije za borbu protiv korupcije. Nama je važan rad agencije, a znam da je visoko na listi prioriteta i za Evropsku uniju. Dalja odgađanja potpune operativnosti agencije potaknut će pitanja o opredjeljenosti vlade sopstvenoj Strategiji za borbu protiv korupcije 2009-2014.

Šta mi radimo?

S naše strane, mi iz Američke ambasade podržavamo i nastavićemo podržavati različite inicijative za borbu protiv korupcije. Radili smo sa nevladinim organizacijama koje su zagovarale transparentnost u zdravstvenom sektoru i nadzor finansijskog sektora. Bili smo partneri sa Ministarstvom obrazovanja RS koje je prihvatilo izazov da radi na pitanjima etičkih standarda na univerzitetima, te podstičemo na provedbu preporuka koje su date.

Imali smo blisku saradnju sa velikim brojem posvećenih profesionalaca u oblasti provedbe zakona i pravosuđa čiji je zadatak borba protiv korupcije. Od 2007. godine, Američka ambasada obučila je preko 600 policijskih službenika i tužilaca s državnog nivoa, iz Federacije, Republike Srpske i Distrikta Brčko u oblasti tehnika za provedbu zakona koje se odnose na istrage slučajeva korupcije, njihovo procesuiranje, te druge povezane oblike kriminala, poput pranja novca.

Samo ove godine obezbijedili smo obuku u oblasti procesuiranja slučajeva korupcije i finansijskog kriminala za 46 tužilaca na državnom nivou, iz Federacije, Republike Srpske, Distrikta Brčko, te kantona. Vrijedna je pomena posvećenost koju su pokazali mnogi naši partneri iz BiH.

Također sam impresioniran porastom aktivnosti građanskog društva i nevladinih organizacija koje su postale aktivnije u javnoj borbi protiv korupcije putem redovnog praćenja i izvještavanja. Oni rade korisna istraživanja korupcije i učestvuju u debati za jačanje zakonodavstva.

Iako je borba građanskog društva protiv korupcije dragocjena, isuviše često te aktivnosti bivaju nekoordinirane; saradnja između nevladinih organizacija u borbi protiv prevara karakterističnih za određeni sektor praktično ne postoji.

Projekat ACCOUNT baviće se ovim problemom i obezbijediti forum za organizacije građanskog društva i medije koji se već bave borbom protiv korupcije. Ono što je ključno u toj borbi je koordinacija, udruživanje snaga i potencijala. Ali, projekat ACCOUNT ne može sam iskorijeniti korupciju, međutim može biti dragocjeno sredstvo u vašoj borbi protiv korupcije.

Izazov za bosanskohercegovačke lidere i građane

Još jedan veoma važan aspekt uspješne borbe protiv korupcije jeste vodeća uloga političkih lidera i najviših zvaničnika vlasti. Stoga pozivam BiH političke lidere da progovore u korist politika namijenjenih borbi protiv korupcije, da promoviraju integritet iznutra i da nastave raditi kroz podršku i nadgledanje provedbe tih politika. Nema sumnje da građani žele čiste vlasti, a politički lideri moraju predvoditi u tim nastojanjima. BiH i njeni entiteti imaju pravni okvir koji može poslužiti kao osnova za djelovanje. Iako je uvijek moguće poboljšati zakone, bolja provedba postojećih zakona dala bi značajne rezultate.

Svi nivoi vlasti u BiH moraju osigurati da procesi javnih nabavki budu korektni i transparentni da bi kompanije dobijale poslove na osnovu standarda kvaliteta i cijene. Finansiranje političkih stranaka također treba da bude transparentnije. Političke stranke ne smiju uzimati iz javnih fondova ili budžeta za čisto stranačke aktivnosti – ova sredstva treba koristiti za otvaranje novih radnih mjesta, zdravstvenu zaštitu, bolje obrazovanje i javno dobro.

Također je važno da uprave javnih kompanija i institucija budu birane na pozicije zbog zasluga i iskustva, a ne samo zbog pripadosti nekoj stranci, što je danas, čini se, nažalost, prečesto pravilo. Javne institucije treba da uspostave etički kod za sve vladine uposlenike kojim bi se jasno reklo da je korupcija pogrešna i da se neće tolerirati.

Zakoni o sukobu interesa su također osnovni element borbe protiv korupcije. Postoje jasni međunarodni standardi i jezik kojeg koriste UN, EU, Vijeća Evrope, OSCE i drugi, a koji mogu poslužiti kao primjer. Ključna je stvar da bilo koja izmjena zakona BiH bude urađena tako da zemlju približi ovim međunarodnim standardima. Trenutni proces je konfuzan i ishitren i mogao bi bh. zakonodavstvo odvesti u pogrešnom smjeru. Mi i drugi međunarodni partneri smo spremni pomoći parlamentu da osigura da bilo kakve izmjene poboljšaju kvalitet borbe protiv korupcije.

Borba protiv korupcije u osnovi zahtijeva i opredjeljenost građana BiH. Bosni i Hercegovini potrebna je javnost koja ne želi prihvatiti korupciju, koja smatra javne ličnosti odgovornim, te koja je spremna oduzeti mandat onima za koje smatra da se nisu pridržavali najviših etičkih standarda. Građani i političari moraju jedni drugima jasno reći da favoriziranje, podmićivanje, traženje i prihvatanje mita nije samo nezakonito, nego zemlji nanosi štetu u moralnom, društvenom, ekonomskom pogledu – i jednostavno je pogrešno.

Srećom, svi mi ovdje danas imamo istu viziju Bosne i Hercegovine kao prosperitetne zemlje koja napreduje, zajedno sa svojim susjedima, evroatlantskim putem. SAD u potpunosti podržavaju ove težnje i nastaviće raditi s vama dok koračate ka ovim ciljevima i borite se protiv korupcije. Nudimo vam svoju podršku i partnerstvo, sada kroz program ACCOUNT, da bismo vam pomogli da budete uspješni u borbi protiv korupcije.

 

Hvala.