Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Najkorumpiraniji doktori, medicinske sestre i policijski službenici
10. Okt. 2012.
Prosječna visina mita u BiH 220 KM
U BiH je anketirano pet hiljada osoba starosti između 18 i 64 godine, a prema rezultatima došlo se do podataka kako je petina ispitanika tokom 12 mjeseci direktno ili preko člana porodice bila povezana s davanjem mita

Građani Bosne i Hercegovine smatraju korupciju četvrtim najvažnijim problemom s kojim se suočava naša zemlja, nakon nezaposlenosti, rada Vlade i siromaštva ili niskog standarda života. Prema tome, BiH je ogrezla u korupciji i bit će potrebni posebni napori kako bi se suzbila ta pošast, zaključak je izvještaja Korupcija u BiH – iskustva građana koji je proveo Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC). 


U BiH je anketirano pet hiljada osoba starosti između 18 i 64 godine, a prema rezultatima došlo se do podataka kako je petina ispitanika tokom 12 mjeseci direktno ili preko člana porodice bila povezana s davanjem mita. Ispitivanje je ukazalo i na to da je podmićivanja bilo više u Federaciji BiH, gdje je za tim posegnulo oko 25 posto ispitanika, nego u Republici Srpskoj, gdje je podmićivanju svjedočilo ili je u njemu učestvovalo 10 posto anketiranih. 


– Svako ko prizna barem jedno davanje mita, u prosjeku zapravo daje mito pet puta ili jednom svakih 10 sedmica. Gotovo 80 posto podmićivanja je u gotovini, 15 posto u obliku hrane i pića. Prosječna visina mita u BiH je 220 KM, što iznosi oko 112 eura, istakao je Michael Jandl, iz Odjela za statistiku i istraživanje UNODC-a te dodao da se najviše mita se daje doktorima, 54 posto, slijede policijski službenici s 52 posto te medicinske sestre, kojima je mito davalo 31 posto ispitanih. 


Stopa rasprostranjenosti podmićivanja je 18,2 posto za žene, te 23,2 posto za muškarce u BiH. U 37 posto slučajeva podmićivanja građani BiH su inicijatori mita, a u više od pola slučajeva se mito traži. Zapošljavanje u javnom sektoru je, također, područje za zabrinutost. Među onima koji su dobili posao u javnom sektoru u posljednje tri godine, značajan procenat (14 posto) su dobili posao uz pomoć mita. 


– U javnim ustanovama i administraciji pokazalo se da je korupcija jedna uobičajena praksa. Zapošljavanje u javnim ustanovama mora biti transparentno i zasnovano na zaslugama, poručio je Holger Schroeder, šef Sektora operacija u Delegaciji Evropske unije u BiH. 


Samo 2,4 posto ispitanih kazalo je kako je prijavilo slučaj podmićivanja, a ogromna većina koja se na taj korak ne odlučuje smatra da ima veću korist od davanja mita jer na njihovu prijavu niko ne bi obratio pozornost. Među građanima koji odbijaju zahtjev javnog zvaničnika da daju mito, četiri od deset odbijaju da plate policajcu i gotovo jedan od pet (18 posto) odbija da plati doktorima. Korupcija, pokazalo je istraživanje, ima višu stopu rasprostranjenosti od krivičnih djela kao što su krađa, provala, pljačka ili napad. 


– Ovo je u skladu s doista niskom stopom kriminala u BiH gdje se građani osjećaju sigurno kad padne mrak i ne koriste napredne sisteme sigurnosti da bi zaštitili svoje domove, zaključio je Jandl. 


Prema riječima ministra sigurnosti BiH Sadika Ahmetovića, korupcija je jedna od najopasnijih socijalno-patoloških pojava, koja predstavlja prepreku zdravom i održivom društvenom i ekonomskom napretku i veoma je često dio organizovanog kriminala koja, između ostalog, narušava osnovne vrijednosti demokratskog i građanskog društva, ugrožava vladavinu prava, i time posredno negativno utiče na stabilnost i socijalnu bezbjednost. 


– Moramo se suprotstaviti i očistiti institucije i agencije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini od korupcije, kako bi borba protiv iste bila uspješna, zaključio je Ahmetović.


(Dani)