Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Evropska komisija o korupciji
11. Okt. 2012.
BiH i dalje najgora u regionu
Izvještaji o napretku Evropske komisije godinama ukazuju na iste probleme u BiH – nedostatak političke volje za borbu protiv korupcije, neefikasno procesuiranje korupcije, neprovođenje antikorupcijskih zakona, netransparentne javne nabavke

Evropska komisija objavila je Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, koji ponovo ukazuje na neefikasnost u suzbijanju korupcije u BiH.


Simptomatično je da Evropska komisija iz godine u godinu ponavlja iste nalaze i preporuke, na koje se vlasti u BiH, sudeći prema nedostatku rezultata u ispunjavanju uslova za članstvo u Evropsku uniju, ne obaziru.


U ovogodišnjem Izvještaju o napretku, kao i prethodnih godina, navodi se nedovoljna primjena zakonskog okvira koji uređuje borbu protiv korupcije, posebno zakona o sukobu interesa, te Zakona o finansiranju političkih partija. Evropska komisija je ponovo ukazala i na neusklađenost zakona na različitim nivoima vlasti, a posebno na neusvajanje preporuka Grupe zemalja protiv korupcije (GRECO).


Ponovo je upozoreno i na zastoj u primjeni Strategije za borbu protiv korupcije i osposobljavanju Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i generalni nedostatak kapaciteta institucija koje bi trebalo da provode antikorupcijske propise.


Neefikasnost pravosuđa i izostanak procesuiranja velikih slučajeva korupcije, nepotizam u javnom sektoru, neujednačenost propisa u oblasti pritupa informacijama, nedostatak zaštite prijavilaca korupcije, itd. problemi su na koje Evropska komisija već godinama ukazuje. Međutim, jedan od zaključaka koji se takođe ponavlja je da se BiH nalazi tek na početku borbe protiv korupcije, upravo zbog nedostatka političkog konsenzusa i činjenice da borba protiv korupcije ostaje samo u obećanjima predstavnika vlasti, bez adekvatnog djelovanja.


TI BiH se nada da će ovakav Izvještaj o napretku konačno poslužiti liderima u BiH kao nedvosmislena poruka da dosadašnji neozbiljan odnos prema borbi protiv korupcije ne može dovesti BiH do članstva u EU, čemu su dokaz i zemlje regiona koje nisu stekle status kandidata dok nisu počele sa sprovođenjem antikorupcijskih reformi, a posebno odlučnim procesuiranjem slučajeva korupcije. 


(Transparency International)