Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
PREZENTACIJA PROJEKTA
16. Okt. 2012.
EU podržava BiH u borbi protiv korupcije
Ne trebamo zatvarati oči pred činjenicom da se korupcija duboko uvukla u gotovo sve pore bh. društva, kazao je direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Sead Lisak danas u Sarajevu prilikom zvanične prezentacije projekta koji finansira EU „Jačanje kapaciteta institucija BiH u sprječavanju i borbi protiv korupcije“

 Po njegovim riječima, kada je u pitanju BiH, poseban problem, za razliku od većine zemalja u regionu, predstavlja činjenica da su postojeće strukture vlasti složene i veoma fragmentirane. 


- Iako su proteklih godina usvojene čak četiri strategije koje u sebi inkorporiraju borbu protiv korupcije, njihova realizacija bila je daleko od ambicioznog plana koji su obuhvatale. Evidentno je da je borba protiv korupcije u BiH imala odlike nekoordiniranih aktivnosti koje nisu uživale stvarnu političku podršku, kazao je Lisak.

Dodao je da su do sada provođene izolirane, ograničene mjere koje nisu bile ni blizu sveobuhvatne, nacionalne politike i strategije. 

- Nažalost, u mnogim sektorima i oblastima događaju se stvari koje upućuju na sistemsku korupciju, a što su između ostalog kroz svoje aktivnosti i istraživanja utvrdile nevladine organizacije i međunarodna zajednica. Podaci iz prijava koje su građani dostavili Agenciji ukazuju da je korupcija najzastupljenija u oblasti sektora obrazovanja, zdravstva, kod carinskih i policijskih službenika, te u javnom sektoru kroz provođenje procedura javnih nabavki, kazao je Lisak. 

BiH je istina, dodao je on, napravila značajne napore u stvaranju antikorupcijskih okvira usvajanjem niza dokumenata, strategija i  mjera koje se bave glavnim političkim i ekonomskim područjima podložnim korupciji.

- Ipak i pored toga, zemlja se suočava s velikim izazovima u pogledu praktične primjene dokumenata koji obuhvataju borbu protiv korupcije. Da bi BiH promijenila ovakvu sliku o sebi, potrebno je bez odgađanja, da se u borbu protiv korupcije uključe svi nivoi vlasti, ali i civilno društvo bez čije pomoći Agencija neće moći ispuniti vrlo ambiciozne zadatke koji su pred nju postavljeni, kazao je Lisak.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH/specijalni predstavnik EU Peter Sorensen je kazao da se BiH suočava s ozbiljnim problemom što je potvrđeno i u Izvještaju o napretku BiH objavljenom prošle sedmice.  

- Taj izvještaj se bavi napretkom prema EU. Tu su sagledani i rezultati, odnosno dostignuća u oblasti  borbe protiv korupcije i kriminaliteta, a s tim u vezi nije ostvaren neki veliki napredak, kazao je Sorensen. 

Po njegovim riječima, najefektivniji način borbe protiv korupcije jeste sprječavanje korupcije. Prevencija zahtijeva koordinirane aktivnosti sa svih nivoa vlasti, državnog, entitetskog, nivoa Brčko Distrikta, kantonalnog nivoa i općina.

Jasno je, dodao je, da Agencija za borbu protiv korupcije u svemu ovome ima centralnu ulogu.

- EU ne želi niti hoće da bude glavni pokretač u ovoj zemlji, jer je na institucijama BiH i na liderima BiH kao i na građanima da rade na dobrobiti ove zemlje. Borba protiv korupcije nije nešto što trebate uraditi samo zato što to znači korak bliže Evropskoj uniji. To je nešto što morate uraditi radi sebe samih, kazao je Sorensen.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda je rekao da borba protiv korupcije mora biti prioritet svake moderne države, a posebno država u tranziciji među kojima je i Bosna i Hercegovina.

- Kao predsjedavajući Vijeća ministara BiH mogu reći da ćemo u okviru svojih nadležnosti biti dobar partner i u tom prvacu dati punu potporu ovom projektu koji je usmjeren na jačanje institucionalnih kapaciteta BiH za borbu protiv korupcije, kazao je Bevanda. 

EU finansira projekt „Jačanje kapaciteta institucija BiH u sprječavanju i borbi protiv korupcije“ iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) u iznosu od 500.000 eura. 

(Fena)