Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Mreža pravde
22. Nov. 2012.
Press konferencija o dogovoru političkih lidera
Mreža pravde BiH organizuje press konferenciju u povodu nedavno objavljenih dogovora političkih lidera u Bosni i Hercegovini (sporazum SDP - SNSD) koji se, između ostalog, tiču i oblasti pravosuđa, a koji su uzdrmali kako domaću javnost tako i predstavnike međunarodne zajednice

Mreža pravde BiH organizuje press konferenciju u povodu nedavno objavljenih dogovora političkih lidera u Bosni i Hercegovini (sporazum SDP - SNSD) koji se, između ostalog, tiču i oblasti pravosuđa, a koji su uzdrmali kako domaću javnost tako i predstavnike međunarodne zajednice.

 

Prisutnima će se obratiti:

·       Goran Salihović, Udruženje sudija BiH

·       Snježana Ivandić Ninković, Asocijacija za demokratske inicijative

·       Srdjan Dizdarević, Helsinški komitet za ljudska prava BiH

·       Vehid Šehić, Forum građana Tuzle

·       Zdravko Knežević, Udruženje tužilaca Federacije BiH

 

Moderator: Saša Madacki, Predsjednik Koordinacionog odbora Mreže pravde BiH

 

Konferencija za štampu će se održati u prostorijama Centra za promociju civilnog društva (CPCD), Kalesijska 14, Sarajevo, u petak, 23.11.2012. u 11:00 sati.

 

U prilogu dostavljamo  saopštenje Mreže pravde BiH ranije objavljeno u povodu navedenog sporazuma. Za dodatne infomacije kontaktirajte:

Saša Madacki
Centar za ljudska prava / Human Rights Centre
Univerzitet u Sarajevu / University of Sarajevo
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 33 668 251

 

 

Saopštenje za javnost

 

Povodom nedavno objavljenih dogovora političkih lidera u Bosni i Hercegovini koji se, između ostalog, tiču i oblasti pravosuđa, a koji su uzdrmali kako domaću javnost tako i predstavnike međunarodne zajednice, članice Mreže pravde u BiH najoštrije osuđuju pokušaje podrivanja pravosudnog sistema sadržane u navedenom političkom dogovoru.  

 

Članice Mreže pravde napominju da Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) ima zakonom propisanu ulogu koja ne smije biti ugrožena političkim utjecajem, a što je posebno istaknuto u okviru preporuka Venecijanske komisije kao i u okviru Strukturiranog dijaloga između Evropske Unije i BiH. Održavanje i unaprjeđenje neovisnosti pravosuđa predstavlja i značajan dio Strategije reforme sektora pravde usvojenoj od državnog i entitetskih ministarstava pravde, te Pravosudne komisije Distrikta Brčko. Članice Mreže pravde u BiH su mišljenja da uloga VSTV BiH u nastojanju očuvanja nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa ne smije biti ugrožena, te daju punu podršku daljem jačanju i podizanju kvaliteta ove institucije u skladu sa najboljim evropskim praksama.

 

Mreža pravde podsjeća da izvršna i zakonodavna vlast u BiH već imaju zakonom propisane pozicije, odnosno, svoje članove u VSTV-u BiH te zaključuje da svi moraju poštivati nezavisno pravosuđe kao treći ravnopravan stub vlasti, a da sudije i tužioci moraju biti slobodni da rade svoj posao bez političkih ili bilo kakvih drugih pritisaka.

 

Dalje jačanje nezavisnosti, profesionalizma i efikasnosti pravosuđa, pa i utvrđivanja mehanizama demokratske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija svakako je imperativ BiH. No, članice Mreže pravde izražavaju čvrst stav da sve aktivnosti usmjerene u tom pravcu ne treba da budu vođene isključivo od strane političkih elita, već u njihovo formuliranje treba da bude uključena šira, naročito stručna, javnost, te organizacije civilnog društva. 

 

Mreža pravde u BiH je mreža 63 nevladine organizacije i profesionalna udruženja koja djeluju u oblasti vladavine prava i zaštite ljudski prava u cilju podrške efikasnosti, neovisnosti i odgovornosti pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, kao i kvalitetnog informiranja, obrazovanja i zastupanja interesa građanki i građana u sektoru pravde. Lista članica i informacije o aktivnostima Mreže pravde su dostupne na www.mrezapravde.ba