Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Transparency International BiH
11. Dec. 2012.
Konferencija: Integritet visokog obrazovanja i prevencija korupcije
Konferencija će se održati 12. i 13. decembra u Hotelu Europe u Sarajevu, gdje će prvi dan (sa početkom od 13:00 časova) biti posvećen diskusiji o osiguranju integriteta u visokom obrazovanju i preduslovima za efikasnu prevenciju korupcije , a drugi dan (sa početkom od 10:00 časova) poređenju regionalnih iskustava, gdje će govornici biti predstavnici organizacija i institucija iz Srbije, Hrvatske, Ruminije i BiH, i diskusiji o rezultatima u BiH, uz učešće predstavnika bosanskohercegovačkih univerziteta i institucija za provođenja zakona o visokom obrazovanju

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) organizuje dvodnevnu regionalnu konferenciju pod nazivom Integritet visokog obrazovanja i prevencija korupcije. Konferencija između ostalog predstavlja završnu prezentaciju rezultata projekta usmjerenog ka prevenciji korupcije u visokom obrazovanju u BiH, koji TI BiH sprovodi od aprila 2011. godine.


Cilj ove konferencije je prepoznavanje efikasnih mehanizama prevencije korupcije na univerzitetima u regionu s ciljem stvaranja odgovornog i transparentnog sistema visokog obrazovanja, koje će omogućiti jednak pristupu obrazovanju i ojačati povjerenje u univerzitete koje je poljuljano usljed brojnih korupcijskih afera koje potresaju ne samo BiH, već i ostale zemlje regiona.


Fokus Konferencije biće na diskusiji o rješenjima koja su do sada dala rezultate na polju borbe protiv korupcije u oblasti visokog obrazovanja, te prijedlozima za jačanje integriteta visokoškolskih institucija.


Konferencija će se održati 12. i 13. decembra u Hotelu Europe u Sarajevu, gdje će prvi dan (sa početkom od 13:00 časova) biti posvećen diskusiji o osiguranju integriteta u visokom obrazovanju i preduslovima za efikasnu prevenciju korupcije , a drugi dan (sa početkom od 10:00 časova) poređenju regionalnih iskustava, gdje će govornici biti predstavnici organizacija i institucija iz Srbije, Hrvatske, Ruminije i BiH, i diskusiji o rezultatima u BiH, uz učešće predstavnika bosanskohercegovačkih univerziteta i institucija za provođenja zakona o visokom obrazovanju.


Konferencija će biti otvorena za predstavnike medija, a dnevni red se nalazi u prilogu.


Dnevni red

Integritet visokog obrazovanja i prevencija korupcije


12. i 13. decembar 2012. Hotel Europe, Sarajevo


Prvi dan - 12. decembar 2012.


13:00   Uvodna riječ

 • Emir Đikić, predsjedavajući Odbora direktora, Transparency International BiH
 • Nj.E. Patrick S. Moon, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH
13:15   Osiguranje integriteta u visokom obrazovanju
 • Boris Ćurković, zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH
 • Lucija Barjašić, Sveučilište u Zagrebu
 • Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency International BiH
14.15 Diskusija


Drugi dan - 13. decembar 2012.


10:00   Regionalna iskustva u prevenciji korupcije u visokom obrazovanju

 • Simone Bloem, OECD
 • Daniela Alexe, National School of Political and Administrative Studies, Rumunija
 • Igor Pucarević, Beogradska otvorena škola, Srbija
 • Ivana Korajlić, Transparency International Bosna i Hercegovina
 • Danijel Čuturić, Kyodo centar za civilno društvo BiH  (TBC)
12:00   Diskusija
13:00   Pauza za ručak
14:30   Angažovanost institucija u prevenciji korupcije
 • Damir Mašić, ministar obrazovanja i nauke FBiH
 • Prof. dr Stanko Stanić, rektor Univerziteta u Banjoj Luci
 • Prof. dr Nail Kurtić, Univerzitet u Tuzli
 • Prof. dr Halid Kurtović, dekan Pravnog fakulteta, Univerzitet u Zenici
 • Predstavnik rektorata Sveučilišta u Mostaru