Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Poziv
14. Feb. 2013.
Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu

Skupština Kantona Sarajevo na 24. Radnoj sjednici održanoj dana 11. feburara 2013. godine utvrdila je Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu i donijelaZaključak da se o Nacrtu Zakona provede javna rasprava, koja traje 25 dana.

 


Obzirom da je u toku javna rasprava, molimo udruženja koja su zainteresovana za ovu oblast da se aktivno uključe u ovu raspravu, te da svoje prijedloge i primjedbe proslijede Vladi preko stručne službe Vlade ili Ureda za kvalitet.

 


Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu nalazi se na internet stranici Kantona Sarajevo www.ks.gov.ba (link –Skupština, 24. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo 11.02.2013. godine pod tačkom 4 dnevnog reda.

 

Izvor: Ured za kvalitet, Kanton Sarajevo