Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Poziv
19. Feb. 2013.
Javna rasprava o korupciji u javnim nabavkama i prijedlogu novog zakona
Poziv za javnu raspravu o aktuelnom stanju korupcije u BiH i predloženim rješenjima u Nacrtima Agencije za javne nabavke i UG Tender

Antikorupcijska mreža ACCOUNT, ostvarujući dosljedno svoje mjesto i ulogu, da podstiče,koordinira i obezbjeđuje punu podršku svojim članicama ovom prilikom, uz punu podršku svih 94 članica, organizuje raspravu o navedenoj problematici.

 

Javna debata biće održana u Sarajevu u utorak 26. februara 2013. godine u 12 časova u prostorijama CIPS-a Zmaja od Bosne 8 Sarajevo (zgrada Kampusa Univerziteta u Sarajevu, bivša Kasarna Maršal Tito, pored američke ambasade).

Osnovna svrha održavanja javnih rasprava o izuzetno aktuelnoj i bitnoj problematici je pribavljanje mišljenja i stavova koji bi doprinijeli odlučnoj promjeni političke volje, prije svega kod rukovodstava političkih partija, a time i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, da se u BiH
donese zaista antikoruptivan Zakon o javnim nabavkama, koji bi javni interes učinio apsolutno dominantnim u odnosu na prisutni privatni.


ACCOUNT procjenjuje da je ekonomsko, socijalno, političko, pa i moralno stanje u državi neodrživo i neizostavno nameće potrebu za hitno donošenje novog, isključivo antikoruptivnog,
ZJN-a, kao najbitnijeg reformskog dokumenta, bez koga ne može odlučnije da počne istinska borba protiv korupcije u BiH društvu.


Za učešće u raspravama ACCOUNT poziva predstavnike političkih partija, delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeća ministara, značajnijih BiH, entitetskih i kantonalnih
institucija, sindikata, većih ugovornih organa i ponuđača, akademske zajednice, udruženja privrednika, nevladinog sektora i sredstava javnog informisanja.


Molimo sve pozvane učesnike da potvrde svoje učešće ili da obezbijede adekvatnu zamjenu kako bi i u organizacionom pogledu rasprava bila što uspješnija putem e maila account@account.ba ili tel 033 200 538.

 

U nadi i očekivanju da ćete ispoljiti dobru volju i naći vremena za učešće i doprinos rješavanju izuzetno značajnog društvenog zadatka, srdačno Vas pozdravljamo.