Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Banja Luka
04. Mar. 2013.
Javna rasprava o novom Zakonu o javnim nabavkama

U Banjaluci će se u srijedu, 6. marta, održati javna rasprava o predloženim rješenjima u nacrtima Zakona o javnim nabavkama Agencije za javne nabavke i Udruženja građana „Tender“, čiji je cilj pribavljanje mišljenja i stavova koji bi doprinijeli odlučnoj promjeni političke volje kako bi Bosna i Hercegovina dobila istinski antikoruptivan Zakon o javnim nabavkama.

 

Osnovna svrha održavanja ove javne rasprave je da se u BiH donese antikoruptivan Zakon o javnim nabavkama, koji bi javni interes učinio apsolutno dominantnim u odnosu na prisutni privatni interes.

 

Organizator skupa je Antikorupcijska mreža ACCOUNT, a suorganizator UG „Tender“. 

 

ACCOUNT procjenjuje da je ekonomsko, socijalno, političko, pa i moralno stanje u državi neodrživo i neizostavno nameće potrebu za hitno donošenje novog, isključivo antikoruptivnog, Zakona o javnim nabavkama, kao najbitnijeg reformskog dokumenta, bez koga ne može odlučnije da počne istinska borba protiv korupcije u BiH društvu.

 

Za učešće u javnoj raspravi pozvani su predstavnici političkih partija i institucija, sindikata, većih ugovornih organa i ponuđača, akademske zajednice, udruženja privrednika, nevladinog sektora i sredstava javnog informisanja.