Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Poziv na javnu debatu
09. Mar. 2013.
O korupciji u pravosuđu u Doboju

Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT poziva Vas na javnu debatu „Pravosuđe u BiH – prioriteti u prevenciji i borbi protiv korupcije“ zakazanu za ponedjeljak 18. marta 2013. godine u Doboju, koja će se održati na Univerzitetu Slobomir P Odjeljenje Doboj, u ulici Svetog Save broj 1, sa početkom u 11 časova.

Učesnici su predstavnici političkih stranaka, građanskog sektora, vladinog sektora, pravosuđa, studenti Pravnog fakulteta, kao i medija. Moderator debate je Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, dugogodišnji aktivista iz oblasti ljudskih prava i građanskog aktivizma, a suoorganizator Centar za razvoj civilnog društva u BIH iz Doboja (CRCDBIH).

Namjera debate je otvoriti prostor za otvoren i struktuirani dijalog o današnjem stanju u pravosuđu, njegovoj efikasnosti ili neefikasnosti u borbi protiv korupcije. Stoga je tema stav građana/ki o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine, te definisanje prioriteta i sistemske borbe protiv korupcije tokom 2013. godine.

Preporuke učesnika debate biće integrisane u godišnji program rada na prevenciji i borbi protiv korupcije
Sektorske radne grupe PRAVOSUĐE Mreže ACCOUNT, te predstavljene javnosti i odgovornima iz oblasti pravosuđa. Antikorupcijska mreža u BiH - ACCOUNT okuplja 94 članice (institucije, nevladine organizacije i mediji ).


Svoje prisustvo molimo da potvrdite putem e maila  account@account.ba ili putem telefona 033 209 304 najkasnije do 15.3.2013. godine.