Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Aktivnosti ACCOUNT-a
13. Mar. 2013.
Debate, diskusije, treninzi od 18.03.2013. do 10.04.2013.

Predstavnici sektorskih radnih grupa i članice ACCOUNT-a u narednom periodu organizirat će širom Bosne i Hercegovine niz javnih debata, diskusija i treninga vezanih za probleme korupcije u oblastima privrede, pravosuđa, obrazovanja, zdravstva i javnih nabavki. Cilj ovih skupova je da se definišu prioriteti u borbi protiv korupcije u svakoj od ovih pet sektora. 

Članice ACCOUNT-a, kao i sve druge organizacije i pojedinci zainteresirani da pomognu u radu ovih sektorskih grupa pozivaju se da se prijave putem maila account@account.ba ili na neki od kontakt telefona Infohousa i Centra za razvoj medija i analize. 

 

-18.03.2013.
Doboj: Javna debata, Sektorska radna grupa – Pravosuđe, ACCOUNT u suradnji sa Centrom za razvoj civilnog društva Doboj;

 

-20.03.2013.
Banja Luka: Javna debata - Sektorska radna grupa – Privreda;

 

-22.03.2013.
Mostar: Javna debata Sektorska radna grupa – Zdravstvo, ACCOUNT u saradnji sa NGO C Centar Mostar

 

-22./23.03.2013.
Mostar: Trening za Watch Dog Timove - “Kako prijaviti korupciju i preživjeti”; ACCOUNT u saradnji sa NGO C Centar Mostar i COD Luna;

 

-25.03.2013.
Bijeljina: Javna debata, Sektorska radna grupa – Obrazovanje, ACCOUNT u suradnji sa Helsinškim odborom RS;

 

-25.03.2013.
Travnik: Javna diskusija, Sektorska radna grupa – Pravosuđe;

 

-26.03.2013.
Tuzla: Javna debata, Sektorska radna grupa – Privreda;

 

-28.03.2013.
Mostar: Javna diskusija, Sektorska radna grupa – Privreda;

 

-28./29.03.2013.
Sarajevo: Trening za Watch Dog Timove - “Kako prijaviti korupciju i preživjeti”; ACCOUNT u saradnji sa COD Luna;

 

-02.04.2013.
Sarajevo: Javna debata, Sektorska radna grupa – Obrazovanje;

 

-09.04.2013.
Mostar: Javna diskusija, Sektorska radna grupa – Obrazovanje.