Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Poziv na javnu diskusiju
17. Apr. 2013.
Zdravstvo u BiH – prioriteti u prevenciji i borbi protiv korupcije
Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT poziva Vas na javnu diskusiju „Zdravstvo u BiH – prioriteti u prevenciji i borbi protiv korupcije“ zakazanu za 19.04.2013. godine u Banja Luci, Pilanska bb, (Svadbeni salon Sajam) sa početkom u 12 časova.

Učesnici su menadžeri bolnica, domova zdravlja, fonda zdravstvenog sistema, zdravstveni radnici, predstavnici sindikata zdravstva, lokalne policije, lokalne vlasti, centra javne bezbjednosti, sudije, tužioci, NVO, lokalni i entitetski mediji.

Moderatorica diskusije je Anica Ramić, menadžerica u zdravstvu/direktorica Udruženja Stop Mobbing.
Namjera diskusije je stvoriti prostor za otvoren i struktuirani dijalog o današnjem stanju korupcije u zdravstvu, neophodnosti prevencije i suzbijanja njenih štetnih posljedica na ekonomski, pravni i institucionalni sistem zemlje.
Stoga je tema stav građana/ki o stanju u zdravstvu Bosne i Hercegovine, te definisanje prioriteta i sistemske borbe protiv korupcije tokom 2013. godine.


Preporuke učesnika diskusije biće integrisane u godišnji program rada na prevenciji i borbi protiv korupcije Sektorske radne grupe ZDRAVSTVO, Mreže ACCOUNT, te predstavljene javnosti i odgovornima iz oblasti zdravstva. Antikorupcijska mreža u BiH - ACCOUNT okuplja 105 članice (institucije, nevladine organizacije i mediji). Više podataka o mreži možete pronaći na www.account.ba.


Svoje prisustvo molimo da potvrdite putem e-maila account@account.ba ili putem telefona 033 263 546 ili 063 694 413 najkasnije do 18.4.2013. godine.