Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Dnevni red
17. Sep. 2013.
Sastanak članica Mreže ACCOUNT
Sastanak članica biće održan 20.09.2013. godine od 10:00-15:00

09:55  Dolazak članica Mreže

10:00–10:10 Kratki pregled aktivnosti i rezultata u periodu od posljednjeg sastanka do 20.09., direktor programa ACCOUNT Eldin Karić, CRMA

10:10–11:10 Kratki pregled planova rada watch dog timova, svaki tim prezentira svoj plan po 5 min

11:10–11:25  Kratak pregled rada pravne savjetnice Branke Inić
                  
11:25–11:45  Diskusija sa članicama  
                       
11:45–12:00 Najava idućih aktivnosti – Dženana Alađuz, Koordinatorica Mreže ACCOUNT, INFOHOUSE

12:00-12:10 Predstavljanje plana sektorske grupe Privreda –Hasna Ljubović, Udruženje za građanska prava i Dražen Simić, CRMA

12:10-12:15  Komentari članica i usvajanje plana

12:15-14:00 Rad unutar sektorskih grupa – svaka sektorska grupa ima zasebno sastanak povodom narednih aktivnosti

14:00-15:00  Ručak