Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
05. Jun. 2017.
Produžetak roka članicama mreže ACCOUNT za podnošenje aplikacija za program dodjele sredstava za: “Monitoring i izvještavanje o korupciji u odabranim sektorima”

Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao nositelj i INFOHOUSE kao glavni partner programa Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID),  objavljuju produžetak roka za sve zainteresovane članice mreže ACCOUNT da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na aktivnosti monitoringa u oblastima: javne nabavke, zaštita zviždača, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo i obrazovanje.

Cilj ove aktivnosti jeste jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje monitoringa, prikupljanja i obrade podataka o korupciji u odabranim sektorima.

Produžetak roka ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja: od 05.06.2017-16.06.2017.

Preuzmite aplikacioni formular i detaljno Uputstvo za aplikante:

Aplikacioni formular

Uputstvo za aplikante

Aplikacije, potrebnu dokumentaciju kao i upiti, dostavljaju se isključivo elektronski na adrese: hodzic_mirela@hotmail.com i mirela@account.ba