Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Završen 4. ciklus ACCOUNT grant programa
30. Maj/Svibanj. 2019.
Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije u javnom sektoru
Lideri ACCOUNT Monitoring timova - Justicia, CGS i KAM - istraživali su koruptivne prakse u sektoru javnih nabavki, zapošljavanja i obrazovanja
Mirhunisa Bektaš, direktorica KAM-a i Eldin Karić, direktor ACCOUNT-a

ACCOUNT monitoring timovi su okončali tromjesečna istraživanja korupcije u javnom sektoru Bosne i Hercegovine. Rezultati monitoringa koruptivnih praksi u sektorima obrazovanja, javnih nabavki i zapošljavanja su pred vama.

Udruženje Justicia iz Srebrenika je radilo na monitoringu provedbe direktnih sporazuma u sektoru javnih nabavki. Direktni sporazum se provodi bez objave javnog poziva, što predstavlja javnu nabavku sa vrlo ograničenim stepenom transparentnosti. Justicia je na uzorku od 100 ugovornih organa utvrdila da je u posljednjih pet godina provedeno 59.887 postupaka javnih nabavki, od čega čak 71% kroz direktne sporazume.


Centar za građansku suradnju iz Livna je proveo istraživanje “Monitoring zapošljavanja u kantonalnim i općinskim institucijama i poduzećima u ZDK, SBK i Zapadnohercegovačkom kantonu”. Rezultati monitoringa pokazuju nastavak prakse uskraćivanja informacija od javnog interesa, zapošljavanja bez objave javnih oglasa, zapošljavanje na temelju diskrecione odluke rukovodioca.

Udruženje KAM iz Zenice, lider ACCOUNT Monitoring tima u sektoru obrazovanja, je istražilo na koji način se provodi vanredno školovanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija, kako se vrši kontrola validnosti diploma, šta je nadležnost Pedagoških zavoda, a šta inspekcijskih organa. Monitoring je iniciran istraživanjem Online Magazina Žurnal, čiji su novinari otkrili kriminalnu praksu kupovine srednjoškolske diplome.


Preuzmite ACCOUNT monitoring izvještaje:
Monitoring direktnih sporazuma u sektoru javnih nabavki - ovdje
Monitoring zapošljavanja u javnom sektoru - ovdje
Monitoring korupcije u sektoru obrazovanja - ovdje