Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
TUZLANSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata
PREDSTAVLJENI REZULTATI MONITORINGA U SEKTORU ZDRAVSTVA
Prividna transparentnost nabavki lijekova
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
UG JUSTICIA PREDSTAVILA REZULTATE MONITORINGA KORUPCIJE U SEKTORU JAVNIH NABAVKI
200 žalbi na nabavke, zakon prekršen 137 puta!
Rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj
Rukovodioci i dalje biraju podobne
04. Dec. 2017.
Zakon o javnim nabavkama ima propuste koji omogućuju korupciju
Od 152 poništena postupka samo u mjesecu januaru 2017.godine u 78 odsto slučajeva nije ponovo objavljena javna nabavka, dok u 22 odsto slučajeva jeste

Proces javnih nabavkih u BiH karakteriše velika netransparentnost i mogućnost korupcije pri odabiru ugovornih strana, istaknuto je danas u Tuzli na konferenciji za novinare Udruženja građana „Justicia“, lidera Account Monitoring tima „Javne nabavke“.

 

Rezultati monitoringa transparentnosti  Zakona o javnim nabavkama BiH sa fokusom na “poništenja postupaka od strane ugovornih organa pri procesima javnih nabavki u BiH” pokazali su da se veliki broj postupaka  javnih nabavki  poništava, a da se pri tome ne objavljuje ponovno obavještenje o nabavci u nekom predviđenom roku ili se ne objavljuje nikako.

 

„U prvoj fazi monitoringa došli smo do rezultata da je u periodu od 1.1.2017 do 31.10.2017.godine  poništeno 1784  postupka javnih nabavki. Od 152 poništena  postupka samo u mjesecu januaru 2017.godine u 78 odsto  slučajeva nije ponovo objavljena javna nabavka, dok u 22  odsto slučajeva jeste. Za ovakve poražavajuće rezultate monitoringa kada su u pitanju poništenja postupaka javnih nabavki odgovornost slobodno možemo prebaciti na ugovorne organe i njihovo nesavjesno poslovanje pri procesima provođenja javnih nabavki“, kazao je Damir Šabanić, koordinator za javne nabavke UG „Justicia“.

 

On je dodao da Zakon o javnim nabavkama ima propuste kada je u pitanju poništenje postupaka javnih nabavki što omogućuje da zloupotrebu od strane ugovornih organa. Neke od preporuka UG „Justicia“ su: da se Zakonom utvrdi obaveza ugovornim organima da nakon poništenja postupka u istom obavještenju o poništenju navedu tačan datum ponovnog pokretanja poništenog postupka; da se kontinuirano radi na povećanju univerzalnih principa transparentnosti u javnim nabavkama na način da cilj bude postizanje ekonomske efikasnosti, te konkurencija među ponuđačima i nediskriminacija. 

 

Press konferencija je održana u okviru Account Sedmice borbe protiv korupcije, kojom se obilježava Svjetski dan borbe protiv korupcije 9. decembar.