Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
TUZLANSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata
PREDSTAVLJENI REZULTATI MONITORINGA U SEKTORU ZDRAVSTVA
Prividna transparentnost nabavki lijekova
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
UG JUSTICIA PREDSTAVILA REZULTATE MONITORINGA KORUPCIJE U SEKTORU JAVNIH NABAVKI
200 žalbi na nabavke, zakon prekršen 137 puta!
Rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj
Rukovodioci i dalje biraju podobne
06. Dec. 2017.
Nizak broj procesuiranih slučajeva korupcije u bh. institucijama
Monitoring prijavljenih i procesuiranih slučajeva korupcije u javnom sektoru pokazao je i bitne propuste kada su u pitanju dostupnost i transparentnost podataka o broju predmeta korupcije.

Tužilaštvo BiH je u 2017. godini imalo 198 predmeta korupcije u bh. institucijama, od toga 20 istraga, sedam optužnica, 12 obustava i 117 neriješenih prijava, istaknuto je danas u Doboju na konferenciji Centra za razvoj civilnog društva (CRCD), lidera Account Monitoring tima „Zaštita Zviždača“. 

 

Monitoring prijavljenih i procesuiranih slučajeva korupcije u javnom sektoru pokazao je i bitne propuste kada su u pitanju dostupnost i transparentnost podataka o broju predmeta korupcije.

 

Predmet monitoringa je bilo ukupno 75 pravosudnih institucija (58 sudova, 17 tužilaštava) i Agencija za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), odnosno prijave koje su zaprimile ove institucije.  Prema rezultatima monitoringa korupcija u bh. institucijama je prisutna na svim nivoima u BiH, a broj procesuiranih slučajeva je nizak.

 

 „Od 59 pravosudnih institucija koje su dostavile podatke, 31 institucija nije imala predmete sa obilježjem korupcije u javnom sektoru. Pravosudne institucije na federalnom nivou su odgovarale neselektivno bez jasne naznake o broju predmeta po godinama. Tužilaštva u RS-u su u 2017. godini podigla 57 optužnica protiv 73 lica za krivična djela korupcije bez naznake o broju ovih predmeta u javnom sektoru“, kazala je Emina Bećirović Nasić, saradnica CRCD-a.

 

Neke od preporuka CRCD-a su: zagovaranje za donošenje zakona na nivou FBH kojim bi se regulisala pravna zaštita prijavitelja korupcije; potrebna dalja promocija Zakona o zaštiti zviždača u RS-u; monitoring njegove primjene u narednom periodu; zajednička podrška medija i OCD prijaviteljima korupcije.

 

Press konferencija se organizuje u okviru Account Sedmice borbe protiv korupcije, kojom se obilježava Svjetski dan borbe protiv korupcije 9. decembar.