Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
TUZLANSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata
PREDSTAVLJENI REZULTATI MONITORINGA U SEKTORU ZDRAVSTVA
Prividna transparentnost nabavki lijekova
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
UG JUSTICIA PREDSTAVILA REZULTATE MONITORINGA KORUPCIJE U SEKTORU JAVNIH NABAVKI
200 žalbi na nabavke, zakon prekršen 137 puta!
Rezultati Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj
Rukovodioci i dalje biraju podobne
08. Dec. 2017.
Liste čekanja u bolnicama ohrabruju pacijente da daju mito
Predstavnica SOS-a Vesna Gavrić je kazala da je monitoringom obuhvaćeno 27 zdravstevnih ustanova, četiri klinička centra i 23 bolnice širom BiH.

 Srpski omladinski centar (SOS), lider Account Monitoring tima "Zdravstvo”, danas je na konferenciji za medije u Brčkom predstavio rezultate monitoringa listi čekanja u zdravstvenim ustanovama u BiH i rezultate ankete pacijenata sa ciljem istraživanja percepcije građana o korupciji u ovoj oblasti.

 

Predstavnica SOS-a Vesna Gavrić je kazala da je monitoringom obuhvaćeno 27 zdravstevnih ustanova, četiri klinička centra i 23 bolnice širom BiH.

 

„Uvrštavanjem pacijenata na liste čekanja ugrožavaju se njihova prava te može biti i pritisak na pacijente da daju mito za zdravstvenu uslugu. U 13 od 16 zdravstvenih institucija koje su odgovorile na zahtjev za pristup informacijama, postoje liste čekanja za 26 zdravstvenih usluga. Određene usluge se najčešće čeka od sedam do deset mjeseci i to uglavnom za ultrazvuk srca, mamografiju, CT, operaciju katarakte, kolor dopler...“, kazala je Gavrić.

 

Anketa  pacijenata pokazuju da čak 11 odsto građana ne zna da je davanje mita krivično djelo, te da je jednak broj ljudi (31 odsto) koji bi radije dali mito za izvršenje zdravstvene usluge, kao i onih koji bi prijavili korupciju. Veliki broj ispitanih pacijenata je potvrdilo da je do sada pružilo mito zdravstvenom radniku. Monitoring i anketa su realizovani u okviru Account sedmice borbe protiv korupcije.