Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
OBJAVLJUJEMO ČETVRTI BROJ AFERE
Na tatinoj i maminoj katedri
ACCOUNT i Helsinški odbor za ljudska prava RS povodom Svjetskog dana borbe protiv korupcije upozorili
Koruptivna legislativa pogoduje koruptivnom zapošljavanju
ČITAJTE TREĆI BROJ AFERE
Preko tendera do zvijezda!
ACCOUNT i Agencija za javne nabavke
Država ne smije tolerisati korupciju
III ciklus izvještavanja o korupciji u odabranim sektorima
Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
Istraživanje ACCOUNT Monitoring tima u oblasti zapošljavanja
24. Jan. 2018.
Sistem za prijavu korupcije nema 60% anketiranih javnih preduzeća
Monitoring implementacije antikorupcionih dokumenata i procedura pokazuje da 67% anketiranih javnih preduzeća i ustanova nema plan borbe protiv korupcije, a 73% nema usvojen plan integriteta

Postojanje i adekvatna primjena antikorupcionih dokumenata i procedura bazični su uslovi za transparentno i antikoruptivno zapošljavanje u javnom sektoru. Rezultati istraživanja ACCOUNT monitoring tima “zapošljavanje” pokazuju da 60% javnih preduzeća, ustanova i organa vlasti nema razvijen sistem za prijavu korupcije, 67% anketiranih nema plan borbe protiv korupcije, 73% nema usvojen plan integriteta, a 76% program obuke zaposlenih o borbi protiv korupcije.
Monitoring u sektorskoj oblasti “zapošljavanje” proveo je Omladinski centar Vermont iz Brčkog, lider ACCOUNT Monitoring tima “zapošljavanje”. U istraživanju su učestvovale i partnerske organizacije, članice tima: Udruženje “Justicia” iz Srebrenika, Centar za građansku suradnju iz Livna i Udruženje građana “Za bolji Sanski Most”.
Rezultate istraživanja ACCOUNT monitoring tima možete preuzeti ovdje.