Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
OBJAVLJUJEMO ČETVRTI BROJ AFERE
Na tatinoj i maminoj katedri
ACCOUNT i Helsinški odbor za ljudska prava RS povodom Svjetskog dana borbe protiv korupcije upozorili
Koruptivna legislativa pogoduje koruptivnom zapošljavanju
ČITAJTE TREĆI BROJ AFERE
Preko tendera do zvijezda!
ACCOUNT i Agencija za javne nabavke
Država ne smije tolerisati korupciju
III ciklus izvještavanja o korupciji u odabranim sektorima
Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
23.juli 2018.
20. Jul. 2018.
Poziv članicama mreže ACCOUNT za podnošenje aplikacija za III ciklus grant programa u Sektorskim grupama za 2018/2019 godinu
Grant sredstva biće dodijeljena za projekte javnog zagovaranja u sektorima: (i) javne nabavke, (ii) zapošljavanje u javnom sektoru

Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao nositelj i INFOHOUSE kao glavni partner programa Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva sve zainteresovane članice Mreže ACCOUNT da podnesu prijedloge projekata javnog zagovaranja u sektorskim grupama.

Cilj grant programa je pružanje podrške za razvoj projekata javnog zagovaranja antikorupcijskih inicijativa. U okviru III ciklusa grant programa biće dodjeljena sredstva za projekte javnog zagovaranja u sektorima: (1) javne nabavke; (2) zapošljavanje u javnom sektoru.

ACCOUNT će u okviru III ciklusa grant programa dodjeliti ukupno dva (2) granta u dvije (2) sektorske oblasti: (1) javne nabavke; (2) zapošljavanje u javnom sektoru.  Maksimalan iznos sredstava po jednom grantu je 11,000$. Sve aplikacije moraju obavezno u svom prijedlogu budžeta sadržavati i budžetsku stavku iz koje je vidljivo da će do 30% grant sredstava biti izdvojeno za troškove aktivnosti članica sektorske grupe.
Treći ciklus finansiranja biće dodjeljen za period od šest (6) do deset (10) mjeseci, sa početkom izdavanja  sredstava u septembru 2018. i završetkom najkasnije u junu 2019. godine.

Grant sredstva će biti dodijeljena putem konkurentnog procesa. Članice Mreže koje dostave najbolje projektne prijedloge kvalifikovaće se za dobijanje grant sredstava i statusa liderskih organizacija projektnih sektorskih grupa. Selekciona komisija sastavljena od predstavnika Udruženja CRMA i INFOHOUSE i jednog člana Odbora ACCOUNT-a  će pregledati dostavljene projektne prijedloge i pregled svih projekata sa ocjenom o relevantnosti će dostaviti u USAID-u. Finalno odobrenje predloženih programa za dodjelu granta izvršiće USAID.

Poziv ostaje otvoren tri (3) sedmice od dana objavljivanja: od  23. jula 2018.  do 13. avgusta 2018. do 17:00 sati.
Aplikacije, potrebna dokumentacija kao i upiti, dostavljaju se isključivo elektronski na adrese: na adrese: tatjana.m.udovicic@gmail.com , hodzic_mirela@hotmail.com

Preuzmite Aplikacioni obrazac i detaljno Uputstvo za aplikante:
Aplikacioni obrazac
Uputstvo za aplikante