Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
UG JUSTICIA PREDSTAVILA REZULTATE MONITORINGA KORUPCIJE U SEKTORU JAVNIH NABAVKI
11. Sep. 2018.
200 žalbi na nabavke, zakon prekršen 137 puta!
Ugovorni organi su dužni isplatiti 67.733 KM ponuđačima na ime advokatskih usluga. Cijenu kršenja Zakona o javnim nabavkama plaćaju građani - ocjenjuje Damir Šabanić iz UG Justicia, lidera ACCOUNT monitoring tima.

Za prvih pet mjeseci tekuće 2018. godine, Ured za razmatranje žalbi (URŽ) donio je odluke u 200 žalbenih postupaka na provođenje javnih nabavki. URŽ je donio 137 odluka (70%) u korist žalitelja/ponuđača; 64 odluke (47%) podrazumjevaju obavezu ugovornih organa da isplate novčanu naknadu žaliteljima/ponuđačima, pokazuju rezultati monitoringa korupcije u sektoru javnih nabavki koji je proveo ACCOUNT monitoring tim.

 

“ URŽ je donio 137 odluka u korist ponuđača, što znači da su njihove žalbe bile osnovane, odnosno utvrđeno je kršenje Zakona o javnim nabavkama BiH. Ako imamo podatak da su ugovorni organi samo za pet mjeseci prekršili zakon 137 puta, onda svjedočimo svakodnevnom neodgovornom i nesavjesnom provođenju javnih nabavki od strane javnih institucija, ustanova, preduzeća i organa uprave. Ugovorni organi su dužni isplatiti  67.733 KM žaliteljima/ponuđačima na ime advokatskih usluga. To je budžetski novac, novac građana BiH. Cijenu grešaka ugovornih organa, cijenu kršenja Zakona o javnim nabavkama plaćaju građani”, ocjenjuje Damir Šabanić iz UG Justicia, lidera ACCOUNT monitoring tima.

 

Rezultati monitoringa, koji su predstavljeni danas na konferenciji za medije u Tuzli, pokazuju da se najveći broj žalbi odnosi na izbor najpovoljnijeg ponuđača i sadržaj tenderske dokumentacije;  URŽ u Sarajevu je vodio 48 žalbenih postupaka, URŽ u Mostaru 111, URŽ u Banja Luci 36; najveći broj žalbi podnijet je na postupke javnih nabavki koje provode Elektroprivreda BiH (19) i Elektroprivreda RS (13), ali zakon su kršile skoro sve javne institucije, ustanove i preduzeća na općinskom, kantonalnom, entitetskom i bh.nivou:  ministarstva, općine, agencije, javne ustanove, škole, komunalna preduzeća...

 

Istraživanje je provelo UG Justicia u partnerstvu sa članicama ACCOUNT Monitoring tima: CROA, CZM Kvart, ALDI i KAM.